El işareti tanıma

Kod çalışma kısmı

https://github.com/flavves/Elisareti

"""
Deneme tahtası burası
"""


import cv2
import numpy as np
import os
kamera = cv2.VideoCapture(0)
kernel = np.ones((12,12),np.uint8)def resimFarkBul(resim1,resim2):
  resim2= cv2.resize(resim2,(resim1.shape[1],resim1.shape[0]))
  fark_resim= cv2.absdiff(resim1,resim2)
  fark_sayi = cv2.countNonZero(fark_resim)
  return fark_sayi

veri_resim1= cv2.imread("veri/bir.jpg",0)def VeriYukle():
  veri_isimler = []
  veri_resimler = []
  
  Dosyalar = os.listdir("veri/")
  for Dosya in Dosyalar:
    veri_isimler.append(Dosya.replace(".jpg",""))
    veri_resimler.append(cv2.imread("veri/"+Dosya,0))
    
  return veri_isimler,veri_resimler

veri_isimler,veri_resimler=VeriYukle()


def sınıflandır(resim,veri_isimler,veri_resimler):
  min_Index = 0
  min_deger = resimFarkBul(resim,veri_resimler[0])
  for t in range(len(veri_isimler)):
    fark_deger= resimFarkBul(resim,veri_resimler[t])
    if(fark_deger<min_deger):
      min_deger=fark_deger
      min_Index=t
  return veri_isimler[min_Index]while True:
  ret, kare=kamera.read()
  kesilmis_kare = kare[0:200,0:250]
  kesilmis_kare_gri= cv2.cvtColor(kesilmis_kare,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  kesilmis_kare_HSV= cv2.cvtColor(kesilmis_kare,cv2.COLOR_BGR2HSV)
  
  alt_degerler = np.array([0,20,40])
  ust_dgerler = np.array([40,255,255])
  
  renk_filtresi_sonuc=cv2.inRange(kesilmis_kare_HSV,alt_degerler,ust_dgerler)
  renk_filtresi_sonuc = cv2.morphologyEx(renk_filtresi_sonuc, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
  
  sonuc = kesilmis_kare.copy()
  (cnts, _)= cv2.findContours(renk_filtresi_sonuc,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
  
  max_genislik=0
  max_uzunluk=0
  max_Index=-1
  
  for t in range(len(cnts)):
    cnt = cnts[t]
    x,y,w,h=cv2.boundingRect(cnt)
    if (w>max_genislik and h>max_uzunluk):
      max_uzunluk = h
      max_genislik =w
      max_Index=t
    
  
  
  if (len(cnts)>0):
    x,y,w,h=cv2.boundingRect(cnts[max_Index])
    cv2.rectangle(sonuc,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
    el_resim = renk_filtresi_sonuc[y:y+h,x:x+w]
    cv2.imshow("el resim",el_resim)
    print(sınıflandır(el_resim,veri_isimler,veri_resimler))

  
  
  cv2.imshow("kare",kare)
  cv2.imshow("kesme", kesilmis_kare)
  cv2.imshow("renk filtresi sonuc",renk_filtresi_sonuc)
  cv2.imshow("sonuc", sonuc)
  
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

kamera.release()
cv2.destroyAllWindows()
  

Resim kaydetmek için kullanın


"""

Yaptıklarımızı kaydeder
bursası"""

import cv2
import numpy as np
import os

isim="ben"


kamera = cv2.VideoCapture(0)
kernel = np.ones((12,12),np.uint8)
while True:
  ret, kare=kamera.read()
  kesilmis_kare = kare[0:200,0:250]
  kesilmis_kare_gri= cv2.cvtColor(kesilmis_kare,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  kesilmis_kare_HSV= cv2.cvtColor(kesilmis_kare,cv2.COLOR_BGR2HSV)
  
  alt_degerler = np.array([0,20,40])
  ust_dgerler = np.array([40,255,255])
  
  renk_filtresi_sonuc=cv2.inRange(kesilmis_kare_HSV,alt_degerler,ust_dgerler)
  renk_filtresi_sonuc = cv2.morphologyEx(renk_filtresi_sonuc, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
  renk_filtresi_sonuc = cv2.dilate(renk_filtresi_sonuc,kernel,iterations=1)

  
  sonuc = kesilmis_kare.copy()
  (cnts, _)= cv2.findContours(renk_filtresi_sonuc,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
  
  max_genislik=0
  max_uzunluk=0
  max_Index=-1
  
  for t in range(len(cnts)):
    cnt = cnts[t]
    x,y,w,h=cv2.boundingRect(cnt)
    if (w>max_genislik and h>max_uzunluk):
      max_uzunluk = h
      max_genislik =w
      max_Index=t
    
  
  
  if (len(cnts)>0):
    x,y,w,h=cv2.boundingRect(cnts[max_Index])
    cv2.rectangle(sonuc,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
    el_resim = renk_filtresi_sonuc[y:y+h,x:x+w]
    cv2.imshow("el resim",el_resim)

  
  
  cv2.imshow("akare",kare)
  cv2.imshow("kesme", kesilmis_kare)
  cv2.imshow("renk filtresi sonuc",renk_filtresi_sonuc)
  cv2.imshow("sonuc", sonuc)
  
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break
cv2.imwrite("veri/"+isim+".jpg",el_resim)
kamera.release()
cv2.destroyAllWindows()
  
Bir yanıt yazın