NDVI OLUŞTURMA V1

https://github.com/tarnetintern/NDVI-RENK-AYIRMA


# # Resim için NDVI analizi

# kütüphaneler

import rasterio
import numpy as np


Dosya_adi = "ornek.tif"


# rasterio ile açıp renk spektrumlarına ayırıyoruz

with rasterio.open(Dosya_adi) as src:
  band_red = src.read(3)

with rasterio.open(Dosya_adi) as src:
  band_nir = src.read(4)


# 0'a bölünmeye izin vermek istiyoruz hataları en aza indirmek için


np.seterr(divide='ignore', invalid='ignore')


# Klasik NDVI denklemi ile hesaplama


ndvi = (band_nir.astype(float) - band_red.astype(float)) / (band_nir + band_red)


np.nanmin(ndvi), np.nanmax(ndvi)


kwargs = src.meta
kwargs.update(
  dtype=rasterio.float32,
  count = 1)


# Raster oluşturuyoruz


with rasterio.open('output/denemeeee.tif', 'w', **kwargs) as dst:
    dst.write_band(1, ndvi.astype(rasterio.float32))


# görüntümüze bakalım renklerine ayrılmış bir görüntümüz var
# çizim yapacağız bunun için gerekli kütüphaneler ekleniyor

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as colors


# NDVI bilindiği üzere 1 ve -1 arasındaki değerlerde sınıflandırılır.
# Biz de bu değerleri renklerle göstermek istiyoruz.
# Bunun için alınan sayısal değerleri farklı renk spektrumlarına atayarak elimizde NDVI için renklendirilmiş bir görüntümüz olacaktır
# 
# Bir orta nokta belirledik ve bu sola ve sağa olacak şekilde renklendiriyoru renk spekturumunu da aşağıda paylaşacağım

class RenkNormalizasyonu(colors.Normalize):

  def __init__(self, vmin=None, vmax=None, midpoint=None, clip=False):
    self.midpoint = midpoint
    colors.Normalize.__init__(self, vmin, vmax, clip)

  def __call__(self, value, clip=None):
    x, y = [self.vmin, self.midpoint, self.vmax], [0, 0.5, 1]
    return np.ma.masked_array(np.interp(value, x, y), np.isnan(value))


min=np.nanmin(ndvi)
max=np.nanmax(ndvi)
mid=0.1

fig = plt.figure(figsize=(20,10))
ax = fig.add_subplot(111)


cmap = plt.cm.RdYlGn 

cax = ax.imshow(ndvi, cmap=cmap, clim=(min, max), norm=RenkNormalizasyonu(midpoint=mid,vmin=min, vmax=max))

ax.axis('off')
ax.set_title('NDVI görüntüsü', fontsize=18, fontweight='bold')

cbar = fig.colorbar(cax, orientation='horizontal', shrink=0.65)

fig.savefig("output/ndvi-fig.png", dpi=200, bbox_inches='tight', pad_inches=0.7)

plt.show()
fig2 = plt.figure(figsize=(10,10))
ax = fig2.add_subplot(111)

plt.title("NDVI Histogram", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.xlabel("NDVI Değerler", fontsize=14)
plt.ylabel("# pixel", fontsize=14)


x = ndvi[~np.isnan(ndvi)]
numBins = 20
ax.hist(x,numBins,color='green',alpha=0.8)

fig2.savefig("output/ndvi-histogram.png", dpi=200, bbox_inches='tight', pad_inches=0.7)

plt.show()
Bir yanıt yazın