C++ & Qt5 Nasıl Kullanılır? Part 1

C++ ve Qt5 frameworkü beraber kullanılarak android windows mac ve linux için yazılımlar geliştirebilirsiniz.

Çok basit olarak;

 • Bağlantılar nasıl kurulur?
 • OOP nasıl aktif olarak kullanılır?
 • Sinyaller nasıl işlenir ve kullanılır?
 • QML içinde bir C++ fonksiyonu nasıl çağrılır?
 • C++ kodlarımı nasıl QML içinde kullanabilirim?

Sorularına cevaplar vereceğiz

İlk olarak c++ ile header dosyamızı hazırlayalım.

#ifndef DENEMESINIF_H
#define DENEMESINIF_H
#include <QApplication>

#include <QMetaObject>
#include <QGuiApplication>
#include <QQuickItem>

kütüphanelerimizi import ediyoruz

Sınıfımızı QObject sınıfından türetiyoruz.

class DenemeSinif:public QObject
{

  Q_OBJECT
public:

  DenemeSinif(QObject* parent = nullptr);
  ~DenemeSinif();
#endif // EVKONTROLPANELI_H

Basit bir şekilde sınıfımızı oluşturduk şimdi QML ile nasıl bağlantı kuracağımıza bakalım.

Q_INVOKABLE & Q_PROPERTY tanımlarını öncelikle öğrenmeliyiz

Q_INVOKABLE :

 • Q_INVOKABLE makrosu, bir sınıfın içindeki bir üye işlevin, Qt’nin meta nesne sistemi tarafından çağrılabilir olduğunu belirtir.
 • Bu makro, Qt’nin dinamik özelliklere sahip olduğu durumlarda, özellikle de sinyal/slot mekanizması kullanılırken, sınıflar arasında işlev çağrılarını kolaylaştırmak için kullanılır.
 • Qt’nin meta nesne sistemi, çalışma zamanında sınıfların özelliklerini ve fonksiyonlarını sorgulamak ve çağırmak için kullanılır. Q_INVOKABLE, bu sistemi kullanırken işlevin dış dünya tarafından çağrılabilir olduğunu belirtir.
class MyObject : public QObject {
  Q_OBJECT
public:
  Q_INVOKABLE void myFunction() {
    // Fonksiyon kodları burada
  }
};

Q_PROPERTY:

 • Q_PROPERTY makrosu, bir sınıfın özelliklerini (property) tanımlamak için kullanılır. Bu özellikler genellikle bir nesnenin durumunu veya değerini temsil eder.
 • Bu makro, Qt’nin meta nesne sistemi tarafından kullanılarak, özelliklere dinamik erişim ve kontrol sağlar. Özellikle GUI uygulamalarında, sinyal/slot mekanizmasıyla birlikte kullanılarak, arayüz elemanlarıyla ilişkilendirilen değerleri yönetmek için kullanılır.
 • Q_PROPERTY ayrıca Qt’nin özellikle Qt Designer gibi araçlar tarafından kullanılabilen özelliklerini belirlemek için de kullanılır.
class MyObject : public QObject {
  Q_OBJECT
  Q_PROPERTY(int myProperty READ getMyProperty WRITE setMyProperty NOTIFY myPropertyChanged)

public:
  int getMyProperty() const {
    return m_myProperty;
  }

  void setMyProperty(int value) {
    if (m_myProperty != value) {
      m_myProperty = value;
      emit myPropertyChanged();
    }
  }

signals:
  void myPropertyChanged();

private:
  int m_myProperty;
};

Özetle eğer bir fonksiyon sadece bir işlev yapacaksa ve karmaşık değilse Q_INVOKABLE kullanılır. Eğer bir işlev değiştirme okuma sinyal işlemleri içerecekse Q_PROPERTY kullanılır. Pratiklik açısından Q_INVOKABLE kullanımı daha basittir fakat Q_PROPERTY daha kullanışlı bir çözümdür.

Kodumuza devam edersek

Örnek bir Q_INVOKABLE kullanımı yapalım bu bir QNetworkAccessManager kullanarak bağlanmımıza yardımcı olan bir fonksiyon olacaktır.

Bir json verisini kullanıcı doğrulaması yaparak bir http isteği göndermeye çalıştığını görüyoruz.

Q_INVOKABLE bool postDataAuth(QString url,QString jsonData,QString kullaniciAdi,QString sifre);

Fonksiyonun içeriğine baktığımızda

bool DenemeSinif::postDataAuth(QString url, QString jsonData, QString kullaniciAdi, QString sifre)
{
  QUrl serviceUrl = QUrl(url);
  QNetworkRequest request(serviceUrl);

  // HTTP Header ayarları
  request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/json");

  // Basic Auth için kullanıcı adı ve şifreyi Base64 ile kodlama
  QByteArray auth = kullaniciAdi.toUtf8() + ":" + sifre.toUtf8();
  auth = "Basic " + auth.toBase64();
  request.setRawHeader("Authorization", auth);

  // JSON verisini QJsonDocument nesnesine dönüştürme
  QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(jsonData.toUtf8());

  // POST isteğini gönderme
  manager->post(request, doc.toJson());

  return true;
}

fonksiyonun içerisinde yer alan verileri qml içerisinden göndererek sistemi tamamlayacağız

QML kodumuza c++ kodlarımızı tanıtmak için

Main dosyamıza header dosyamızı import ediyoruz

#include "DenemeSinif.h"

static QObject* denemeSinifSingletonFactory(QQmlEngine*, QJSEngine*)
{
  DenemeSinif* denemeSinif= new DenemeSinif;
  return evControl;
}

int main(int argc, char *argv[])
{

....

qmlRegisterSingletonType<DenemeSinif> ("COtomasyon.denemeSinif",  1, 0, "DenemeSinif", denemeSinifSingletonFactory);

....
}

artık kodlarımızı QML içerisinde kullanmaya hazırız

//QML içerisine
import COtomasyon.evControl 1.0

//örnek kullanım

Button {
              text: "aç"
              onClicked: {
                var url = apiUrl+"webhook";
                var json = JSON.stringify({ [model.name]: "1" });
                //EvControl.postData(url, json)
                EvControl.postDataAuth(url,json,username,password)
              }
            }

Bu tarz bir örnek kullanım ile QML içerisinde bir c++ fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın