OPTİK KOD OKUYUCU

optik form

 

Optik kod için 3 farklı form vardır hepsini github içinde bulabilirsiniz.

İstediğiniz formu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Eğer bu konu ile ilgili bir eğitim isterseniz https://bionluk.com/bknproduct adresinden ulaşabilirsiniz.


GİTHUB LİNK

KOD

 

"""

LGS


"""
import json
from imutils.perspective import four_point_transform
from imutils import contours
import numpy as np
import argparse
import imutils
import cv2
import utils

path = "ornekler/sorun2.jpeg"

heightImg = 700
widthImg = 700
try:
    
  img= cv2.imread(path)
  
  #hazırlık ^^^^^^^^^^^^
  img= cv2.resize(img,(widthImg,heightImg))
  
  imgContours = img.copy()
  imgBiggestContours = img.copy()
  
  imgGray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  imgBlur = cv2.GaussianBlur(imgGray,(5,5),1)
  imgCanny = cv2.Canny(imgBlur,10,50)
  
  contours, hierarchy = cv2.findContours(imgCanny,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
  cv2.drawContours(imgContours,contours,-1,(0,255,0),10)
  rectCon= utils.rectContour(contours)
  
  #cv2.imshow("gosterme paper", imgContours)
  #cv2.waitKey(0) 
  
  #ad-soyad kısmı
  biggestContour_1 = utils.getCornerPoints(rectCon[0])
  #sosyal kısmı
  biggestContour_2 = utils.getCornerPoints(rectCon[1])
  #fen kısmı
  biggestContour_3=utils.getCornerPoints(rectCon[2])
  #matematik
  biggestContour_4=utils.getCornerPoints(rectCon[3])
  #Türkçe kısmı
  biggestContour_5=utils.getCornerPoints(rectCon[4])
  #Kurum kodu
  biggestContour_6=utils.getCornerPoints(rectCon[5])
  #Sınav Kodu
  biggestContour_7=utils.getCornerPoints(rectCon[6])
  #ögr no
  biggestContour_8=utils.getCornerPoints(rectCon[7])
  #gereksiz
  biggestContour_9=utils.getCornerPoints(rectCon[8])
  #Kitapçık
  #biggestContour_10=utils.getCornerPoints(rectCon[9])
  ##print("Türkçe:%s \n sosyal:%s \n matematik:%s \n fen:%s \n"%(biggestContour_5,biggestContour_2,biggestContour_4,biggestContour_3))
  ##print(len(biggestContour))
  ##print(biggestContour)
  ##print(gradePoints)
  
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(0,255,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_2,-1,(255,200,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_3,-1,(100,255,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_4,-1,(255,0,59),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_5,-1,(45,255,79),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_6,-1,(255,99,67),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_7,-1,(89,255,98),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_8,-1,(0,255,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_9,-1,(255,235,99),20)
  #cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_10,-1,(0,255,0),20)
  
  
  #cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
  #cv2.waitKey(0) 
except:
    
  imgBiggestContours = img.copy()
  
  biggestContour_1 = utils.getCornerPoints(rectCon[0])
  
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(0,255,0),20)
  
  biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)
  
  
  
  ##cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
  ##cv2.waitKey(0) 
    
    
  
  heightImg = 1080
  widthImg = 720
  #imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
  
  
  
  
  pt1= np.float32(biggestContour)
  pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
  matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
  imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))
  
  ##cv2.imshow("cropped", imgWarpColored)
  ##cv2.waitKey(0)
  
  
  img= imgWarpColored
  
  #hazırlık ^^^^^^^^^^^^
  img= cv2.resize(img,(widthImg,heightImg))
  
  imgContours = img.copy()
  imgBiggestContours = img.copy()
  
  imgGray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  imgBlur = cv2.GaussianBlur(imgGray,(5,5),1)
  imgCanny = cv2.Canny(imgBlur,10,50)
  
  contours, hierarchy = cv2.findContours(imgCanny,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
  cv2.drawContours(imgContours,contours,-1,(0,255,0),10)
  rectCon= utils.rectContour(contours)
  
  ##cv2.imshow("gosterme paper", imgContours)
  ##cv2.waitKey(0) 
  
  #ad-soyad kısmı
  biggestContour_1 = utils.getCornerPoints(rectCon[0])
  #sosyal kısmı
  biggestContour_2 = utils.getCornerPoints(rectCon[1])
  #fen kısmı
  biggestContour_3=utils.getCornerPoints(rectCon[2])
  #matematik
  biggestContour_4=utils.getCornerPoints(rectCon[3])
  #Türkçe kısmı
  biggestContour_5=utils.getCornerPoints(rectCon[4])
  #Kurum kodu
  biggestContour_6=utils.getCornerPoints(rectCon[5])
  #Sınav Kodu
  biggestContour_7=utils.getCornerPoints(rectCon[6])
  #ögr no
  biggestContour_8=utils.getCornerPoints(rectCon[7])
  #gereksiz
  biggestContour_9=utils.getCornerPoints(rectCon[8])
  #Kitapçık
  #biggestContour_10=utils.getCornerPoints(rectCon[9])
  
  ##print(len(biggestContour))
  ##print(biggestContour)
  ##print(gradePoints)
  
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(0,255,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_2,-1,(255,200,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_3,-1,(100,255,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_4,-1,(255,0,59),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_5,-1,(45,255,79),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_6,-1,(255,99,67),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_7,-1,(89,255,98),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_8,-1,(0,255,0),20)
  cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_9,-1,(255,235,99),20)
  #cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_10,-1,(0,255,0),20)
  
  
  #cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
  #cv2.waitKey(0) """

Sıralama hatası çözümü

"""#print("Türkçe:%s \n inkılap:%s \n din:%s \n yabancı dil:%s \n mat:%s \n fen:%s \n ogr:%s \n"%(biggestContour_1,biggestContour_2,biggestContour_3,biggestContour_4,biggestContour_5,biggestContour_6,biggestContour_7))

   
siralama=[]
sag_siralama=[]

if biggestContour_1[0][0][1] < 300:  
  siralama.append(biggestContour_1[0][0][0])
if biggestContour_2[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_2[0][0][0])
if biggestContour_3[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_3[0][0][0])
if biggestContour_4[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_4[0][0][0])
if biggestContour_5[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_5[0][0][0])
if biggestContour_6[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_6[0][0][0])
if biggestContour_7[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_7[0][0][0])
if biggestContour_8[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_8[0][0][0])
if biggestContour_9[0][0][1] < 300:
  siralama.append(biggestContour_9[0][0][0])

if biggestContour_1[0][0][1] > 300:  
  sag_siralama.append(biggestContour_1[0][0][0])
if biggestContour_2[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_2[0][0][0])
if biggestContour_3[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_3[0][0][0])
if biggestContour_4[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_4[0][0][0])
if biggestContour_5[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_5[0][0][0])
if biggestContour_6[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_6[0][0][0])
if biggestContour_7[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_7[0][0][0])
if biggestContour_8[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_8[0][0][0])
if biggestContour_9[0][0][1] > 300:
  sag_siralama.append(biggestContour_9[0][0][0])siralama.sort()
sag_siralama.sort()### 0000000 ######
if sag_siralama[0]==biggestContour_1[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_1
  
elif sag_siralama[0]==biggestContour_2[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_2
  
elif sag_siralama[0]==biggestContour_3[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_3
  
elif sag_siralama[0]==biggestContour_4[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_4

elif sag_siralama[0]==biggestContour_5[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_5
  
elif sag_siralama[0] == biggestContour_6[0][0][0]:
    ogr_no=biggestContour_6
    
elif sag_siralama[0] == biggestContour_7[0][0][0]:
    ogr_no=biggestContour_7
    
elif sag_siralama[0]==biggestContour_8[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_8

elif sag_siralama[0]==biggestContour_9[0][0][0]:
  ogr_no=biggestContour_9

###### 111111 #######

if sag_siralama[1]==biggestContour_1[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_1
  
elif sag_siralama[1]==biggestContour_2[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_2
  
elif sag_siralama[1]==biggestContour_3[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_3
  
elif sag_siralama[1]==biggestContour_4[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_4

elif sag_siralama[1]==biggestContour_5[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_5
  
elif sag_siralama[1] == biggestContour_6[0][0][0]:
    kurum_kodu=biggestContour_6
    
elif sag_siralama[1] == biggestContour_7[0][0][0]:
    kurum_kodu=biggestContour_7
    
elif sag_siralama[1]==biggestContour_8[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_8

elif sag_siralama[1]==biggestContour_9[0][0][0]:
  kurum_kodu=biggestContour_9
  
##### 2222222 ########

if sag_siralama[2]==biggestContour_1[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_1
  
elif sag_siralama[2]==biggestContour_2[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_2
  
elif sag_siralama[2]==biggestContour_3[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_3
  
elif sag_siralama[2]==biggestContour_4[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_4

elif sag_siralama[2]==biggestContour_5[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_5
  
elif sag_siralama[2] == biggestContour_6[0][0][0]:
    sinav_turu=biggestContour_6
    
elif sag_siralama[2] == biggestContour_7[0][0][0]:
    sinav_turu=biggestContour_7
    
elif sag_siralama[2]==biggestContour_8[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_8

elif sag_siralama[2]==biggestContour_9[0][0][0]:
  sinav_turu=biggestContour_9#### üst kısım #######


"""

#### üst kısım #######

"""
# türkçe

if siralama[0]==biggestContour_1[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_1
  
elif siralama[0]==biggestContour_2[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_2
  
elif siralama[0]==biggestContour_3[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_3
  
elif siralama[0]==biggestContour_4[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_4

elif siralama[0]==biggestContour_5[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_5
  
elif siralama[0] == biggestContour_6[0][0][0]:
    turkce_kisimi=biggestContour_6
    
elif siralama[0] == biggestContour_7[0][0][0]:
    turkce_kisimi=biggestContour_7
    
elif siralama[0]==biggestContour_8[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_8

elif siralama[0]==biggestContour_9[0][0][0]:
  turkce_kisimi=biggestContour_9


# ink tarihi

if siralama[1]==biggestContour_1[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_1
  
elif siralama[1]==biggestContour_2[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_2
  
elif siralama[1]==biggestContour_3[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_3
  
elif siralama[1]==biggestContour_4[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_4

elif siralama[1]==biggestContour_5[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_5
  
elif siralama[1] == biggestContour_6[0][0][0]:
    inkilap_kisimi=biggestContour_6
    
elif siralama[1] == biggestContour_7[0][0][0]:
    inkilap_kisimi=biggestContour_7
    
elif siralama[1]==biggestContour_8[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_8

elif siralama[1]==biggestContour_9[0][0][0]:
  inkilap_kisimi=biggestContour_9


# din

if siralama[2]==biggestContour_1[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_1
  
elif siralama[2]==biggestContour_2[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_2
  
elif siralama[2]==biggestContour_3[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_3
  
elif siralama[2]==biggestContour_4[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_4

elif siralama[2]==biggestContour_5[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_5
  
elif siralama[2] == biggestContour_6[0][0][0]:
    din_kisimi=biggestContour_6
    
elif siralama[2] == biggestContour_7[0][0][0]:
    din_kisimi=biggestContour_7
    
elif siralama[2]==biggestContour_8[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_8

elif siralama[2]==biggestContour_9[0][0][0]:
  din_kisimi=biggestContour_9# yabanci

if siralama[3]==biggestContour_1[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_1
  
elif siralama[3]==biggestContour_2[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_2
  
elif siralama[3]==biggestContour_3[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_3
  
elif siralama[3]==biggestContour_4[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_4

elif siralama[3]==biggestContour_5[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_5
  
elif siralama[3] == biggestContour_6[0][0][0]:
    yabanci_kisimi=biggestContour_6
    
elif siralama[3] == biggestContour_7[0][0][0]:
    yabanci_kisimi=biggestContour_7
    
elif siralama[3]==biggestContour_8[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_8

elif siralama[3]==biggestContour_9[0][0][0]:
  yabanci_kisimi=biggestContour_9# mat

if siralama[4]==biggestContour_1[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_1
  
elif siralama[4]==biggestContour_2[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_2
  
elif siralama[4]==biggestContour_3[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_3
  
elif siralama[4]==biggestContour_4[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_4

elif siralama[4]==biggestContour_5[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_5
  
elif siralama[4] == biggestContour_6[0][0][0]:
    mat_kisimi=biggestContour_6
    
elif siralama[4] == biggestContour_7[0][0][0]:
    mat_kisimi=biggestContour_7
    
elif siralama[4]==biggestContour_8[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_8

elif siralama[4]==biggestContour_9[0][0][0]:
  mat_kisimi=biggestContour_9# fen

if siralama[5]==biggestContour_1[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_1
  
elif siralama[5]==biggestContour_2[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_2
  
elif siralama[5]==biggestContour_3[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_3
  
elif siralama[5]==biggestContour_4[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_4

elif siralama[5]==biggestContour_5[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_5
  
elif siralama[5] == biggestContour_6[0][0][0]:
    fen_kisimi=biggestContour_6
    
elif siralama[5] == biggestContour_7[0][0][0]:
    fen_kisimi=biggestContour_7
    
elif siralama[5]==biggestContour_8[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_8

elif siralama[5]==biggestContour_9[0][0][0]:
  fen_kisimi=biggestContour_9#### optik okumalara geçelim #####

"""

Türkçe


"""imgBiggestContours = img.copy()


biggestContour_1=turkce_kisimi
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(255,0,59),20)
biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


heightImg = 800
widthImg = 200
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[17:775, 49:180]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)


docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 0, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]


#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


#cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (720, 800)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


"""
#kontrolcüm
for i in range (1,50):
  try:
    
    rows = np.vsplit(threshd,i)
    #print(i)
  except:
    #print("hata")

"""


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,20)  
  ###cv2.imshow("split",rows[5])
  ###cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,4)
    
    ###cv2.imshow("split",cols[0])
    ###cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ###cv2.imshow("split",box)
      ###cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
#cv2.imshow("test",boxes[0])
#cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[0]),cv2.countNonZero(boxes[6]))


#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((20,4))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(20,4)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[26][2]

turkce_cvp_anahtari = """{ }"""
turkce_cvp_anahtari_gercek = json.loads(turkce_cvp_anahtari)cevap_kontrolcu=[]
for x in range (0,20):
  arr=myPixelVal[x]
  ##print("arr",arr)
  arr_kont=np.amax(arr)
  kontrol_veri=arr_kont
  cevap_kontrolcu = arr.tolist()
  if kontrol_veri >= 4000:
    ##print("adanam")
    for i in range (0,4):
      kontrol=cevap_kontrolcu[i]
      ##print(kontrol)
      i+=1
      if kontrol==kontrol_veri:
        ##print("dogru")
        yeri=cevap_kontrolcu.index(kontrol)
        if yeri == 0:
          gercek_cvp="a"
        elif yeri == 1:
          gercek_cvp="b"
        elif yeri == 2:
          gercek_cvp="c"
        elif yeri == 3:
          gercek_cvp="d"
        elif yeri == 4:
          gercek_cvp="e"
        
        #print("Türkçe %s sorunun cevabı:%s"%((x+1),gercek_cvp))
        turkce_cvp_anahtari_gercek[x+1] = gercek_cvp
  
"""

ink. tarihi


"""imgBiggestContours = img.copy()


biggestContour_1=inkilap_kisimi
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(255,0,59),20)
biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


heightImg = 800
widthImg = 200
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[17:775, 49:180]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)


docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 0, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]


#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


#cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (720, 800)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


"""
#kontrolcüm
for i in range (1,50):
  try:
    
    rows = np.vsplit(threshd,i)
    #print(i)
  except:
    #print("hata")

"""


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,20)  
  ###cv2.imshow("split",rows[5])
  ###cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,4)
    
    ###cv2.imshow("split",cols[0])
    ###cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ###cv2.imshow("split",box)
      ###cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
#cv2.imshow("test",boxes[0])
#cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[0]),cv2.countNonZero(boxes[6]))


#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((20,4))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(20,4)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[26][2]

ink_cvp_anahtari = """{ }"""
ink_cvp_anahtari_gercek = json.loads(ink_cvp_anahtari)cevap_kontrolcu=[]
for x in range (0,20):
  arr=myPixelVal[x]
  ##print("arr",arr)
  arr_kont=np.amax(arr)
  kontrol_veri=arr_kont
  cevap_kontrolcu = arr.tolist()
  if kontrol_veri >= 4000:
    ##print("adanam")
    for i in range (0,4):
      kontrol=cevap_kontrolcu[i]
      ##print(kontrol)
      i+=1
      if kontrol==kontrol_veri:
        ##print("dogru")
        yeri=cevap_kontrolcu.index(kontrol)
        if yeri == 0:
          gercek_cvp="a"
        elif yeri == 1:
          gercek_cvp="b"
        elif yeri == 2:
          gercek_cvp="c"
        elif yeri == 3:
          gercek_cvp="d"
        elif yeri == 4:
          gercek_cvp="e"
        
        #print("inkilap %s sorunun cevabı:%s"%((x+1),gercek_cvp))
        ink_cvp_anahtari_gercek[x+1] = gercek_cvp
  

"""

din kültürü

"""imgBiggestContours = img.copy()


biggestContour_1=din_kisimi
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(255,0,59),20)
biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


heightImg = 800
widthImg = 200
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[17:775, 49:180]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)


docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 0, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]


#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


#cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (720, 800)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


"""
#kontrolcüm
for i in range (1,50):
  try:
    
    rows = np.vsplit(threshd,i)
    #print(i)
  except:
    #print("hata")

"""


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,20)  
  ###cv2.imshow("split",rows[5])
  ###cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,4)
    
    ###cv2.imshow("split",cols[0])
    ###cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ###cv2.imshow("split",box)
      ###cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
#cv2.imshow("test",boxes[0])
#cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[0]),cv2.countNonZero(boxes[6]))


#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((20,4))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(20,4)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[26][2]

din_cvp_anahtari = """{ }"""
din_cvp_anahtari_gercek = json.loads(din_cvp_anahtari)cevap_kontrolcu=[]
for x in range (0,20):
  arr=myPixelVal[x]
  ##print("arr",arr)
  arr_kont=np.amax(arr)
  kontrol_veri=arr_kont
  cevap_kontrolcu = arr.tolist()
  if kontrol_veri >= 4000:
    ##print("adanam")
    for i in range (0,4):
      kontrol=cevap_kontrolcu[i]
      ##print(kontrol)
      i+=1
      if kontrol==kontrol_veri:
        ##print("dogru")
        yeri=cevap_kontrolcu.index(kontrol)
        if yeri == 0:
          gercek_cvp="a"
        elif yeri == 1:
          gercek_cvp="b"
        elif yeri == 2:
          gercek_cvp="c"
        elif yeri == 3:
          gercek_cvp="d"
        elif yeri == 4:
          gercek_cvp="e"
        
        #print("din %s sorunun cevabı:%s"%((x+1),gercek_cvp))
        din_cvp_anahtari_gercek[x+1] = gercek_cvp
  
"""

Yabancı dil

"""imgBiggestContours = img.copy()


biggestContour_1=yabanci_kisimi
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(255,0,59),20)
biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


heightImg = 800
widthImg = 200
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[17:775, 49:180]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)


docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 0, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]


#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


#cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (720, 800)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


"""
#kontrolcüm
for i in range (1,50):
  try:
    
    rows = np.vsplit(threshd,i)
    #print(i)
  except:
    #print("hata")

"""


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,20)  
  ###cv2.imshow("split",rows[5])
  ###cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,4)
    
    ###cv2.imshow("split",cols[0])
    ###cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ###cv2.imshow("split",box)
      ###cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
#cv2.imshow("test",boxes[0])
#cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[0]),cv2.countNonZero(boxes[6]))


#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((20,4))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(20,4)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[26][2]

yabanci_cvp_anahtari = """{ }"""
yabanci_cvp_anahtari_gercek = json.loads(yabanci_cvp_anahtari)cevap_kontrolcu=[]
for x in range (0,20):
  arr=myPixelVal[x]
  ##print("arr",arr)
  arr_kont=np.amax(arr)
  kontrol_veri=arr_kont
  cevap_kontrolcu = arr.tolist()
  if kontrol_veri >= 4000:
    ##print("adanam")
    for i in range (0,4):
      kontrol=cevap_kontrolcu[i]
      ##print(kontrol)
      i+=1
      if kontrol==kontrol_veri:
        ##print("dogru")
        yeri=cevap_kontrolcu.index(kontrol)
        if yeri == 0:
          gercek_cvp="a"
        elif yeri == 1:
          gercek_cvp="b"
        elif yeri == 2:
          gercek_cvp="c"
        elif yeri == 3:
          gercek_cvp="d"
        elif yeri == 4:
          gercek_cvp="e"
        
        #print("yabanci %s sorunun cevabı:%s"%((x+1),gercek_cvp))
        yabanci_cvp_anahtari_gercek[x+1] = gercek_cvp
  """

Mat

"""imgBiggestContours = img.copy()


biggestContour_1=mat_kisimi
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(255,0,59),20)
biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


heightImg = 800
widthImg = 200
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[17:775, 49:180]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)


docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 0, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]


#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


#cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (720, 800)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


"""
#kontrolcüm
for i in range (1,50):
  try:
    
    rows = np.vsplit(threshd,i)
    #print(i)
  except:
    #print("hata")

"""


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,20)  
  ###cv2.imshow("split",rows[5])
  ###cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,4)
    
    ###cv2.imshow("split",cols[0])
    ###cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ###cv2.imshow("split",box)
      ###cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
#cv2.imshow("test",boxes[0])
#cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[0]),cv2.countNonZero(boxes[6]))


#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((20,4))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(20,4)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[26][2]

mat_cvp_anahtari = """{ }"""
mat_cvp_anahtari_gercek = json.loads(mat_cvp_anahtari)cevap_kontrolcu=[]
for x in range (0,20):
  arr=myPixelVal[x]
  ##print("arr",arr)
  arr_kont=np.amax(arr)
  kontrol_veri=arr_kont
  cevap_kontrolcu = arr.tolist()
  if kontrol_veri >= 4000:
    ##print("adanam")
    for i in range (0,4):
      kontrol=cevap_kontrolcu[i]
      ##print(kontrol)
      i+=1
      if kontrol==kontrol_veri:
        ##print("dogru")
        yeri=cevap_kontrolcu.index(kontrol)
        if yeri == 0:
          gercek_cvp="a"
        elif yeri == 1:
          gercek_cvp="b"
        elif yeri == 2:
          gercek_cvp="c"
        elif yeri == 3:
          gercek_cvp="d"
        elif yeri == 4:
          gercek_cvp="e"
        
        #print("matematik %s sorunun cevabı:%s"%((x+1),gercek_cvp))
        mat_cvp_anahtari_gercek[x+1] = gercek_cvp
  


"""

FEN

"""imgBiggestContours = img.copy()


biggestContour_1=fen_kisimi
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_1,-1,(255,0,59),20)
biggestContour=utils.reorder(biggestContour_1)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


heightImg = 800
widthImg = 200
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[0,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[17:775, 49:180]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)


docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 0, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]


#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


#cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (720, 800)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

###cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


"""
#kontrolcüm
for i in range (1,50):
  try:
    
    rows = np.vsplit(threshd,i)
    #print(i)
  except:
    #print("hata")

"""


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,20)  
  ###cv2.imshow("split",rows[5])
  ###cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,4)
    
    ###cv2.imshow("split",cols[0])
    ###cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ###cv2.imshow("split",box)
      ###cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
#cv2.imshow("test",boxes[0])
#cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[0]),cv2.countNonZero(boxes[6]))


#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((20,4))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(20,4)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[26][2]

fen_cvp_anahtari = """{ }"""
fen_cvp_anahtari_gercek = json.loads(fen_cvp_anahtari)cevap_kontrolcu=[]
for x in range (0,20):
  arr=myPixelVal[x]
  ##print("arr",arr)
  arr_kont=np.amax(arr)
  kontrol_veri=arr_kont
  cevap_kontrolcu = arr.tolist()
  if kontrol_veri >= 4000:
    ##print("adanam")
    for i in range (0,4):
      kontrol=cevap_kontrolcu[i]
      ##print(kontrol)
      i+=1
      if kontrol==kontrol_veri:
        ##print("dogru")
        yeri=cevap_kontrolcu.index(kontrol)
        if yeri == 0:
          gercek_cvp="a"
        elif yeri == 1:
          gercek_cvp="b"
        elif yeri == 2:
          gercek_cvp="c"
        elif yeri == 3:
          gercek_cvp="d"
        elif yeri == 4:
          gercek_cvp="e"
        
        #print("fen %s sorunun cevabı:%s"%((x+1),gercek_cvp))
        fen_cvp_anahtari_gercek[x+1] = gercek_cvp
  """


ögr numarası


"""

imgBiggestContours = img.copy()

biggestContour_6=ogr_no
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_6,-1,(255,99,67),20)


biggestContour=utils.reorder(biggestContour_6)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) heightImg = 860
widthImg = 400
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[10,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))

##cv2.imshow("cropped", imgWarpColored)
##cv2.waitKey(0)


gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[140:820, 65:370]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 127, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]

#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


##cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

####cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
##cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (700, 1000)) 

###cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

####cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
###cv2.waitKey(0) 


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,10)  
  ####cv2.imshow("split",rows[5])
  ####cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,7)
    
    ####cv2.imshow("split",cols[0])
    ####cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ####cv2.imshow("split",box)
      ####cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
####cv2.imshow("test",boxes[6])
####cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[14]),cv2.countNonZero(boxes[9]))
#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((10,7))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(10,7)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[3][3]


HaydiBakalim=myPixelVal[0][0]sayac=0
sınav_kodu_buldum=[]
numara_kontrolcu=[]
for deneme in range (0,7):

  for x in range(0,10):
    
    arr=myPixelVal[x][deneme]
    ##print(arr)
    
    

    
    #deneme
    
    
    ##print("arr: ",arr)
    ##print("x",x)


    if arr >=4000:
         if x==0:
           numara_kontrolcu.append(0)
         elif x== 1:
           numara_kontrolcu.append(1)
         elif x== 2:
           numara_kontrolcu.append(2)
         elif x== 3:
           numara_kontrolcu.append(3)
         elif x== 4:
           numara_kontrolcu.append(4)
         elif x== 5:
           numara_kontrolcu.append(5)
         elif x== 6:
           numara_kontrolcu.append(6)
         elif x== 7:
           numara_kontrolcu.append(7)
         elif x== 8:
           numara_kontrolcu.append(8)
         elif x== 9:
           numara_kontrolcu.append(9)


s = numara_kontrolcu
 
# using list comprehension 
ogr_no = ' '.join(map(str, s)) 
 
##print(kurum_kodu_no) 
ogr_no=ogr_no.replace(" ","")


#sonuç
#print("ogr_no: %s "%ogr_no)"""


Kurum Kodu


"""

imgBiggestContours = img.copy()

biggestContour_6=kurum_kodu
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_6,-1,(255,99,67),20)


biggestContour=utils.reorder(biggestContour_6)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) heightImg = 860
widthImg = 400
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[10,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))

##cv2.imshow("cropped", imgWarpColored)
##cv2.waitKey(0)


gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[140:818, 65:365]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 127, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]

#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


##cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

####cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
##cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (700, 1000)) 

###cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

####cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
###cv2.waitKey(0) 


def splitBoxes(img):
    
  
  #rows = np.hsplit(threshd,5)
  rows = np.vsplit(threshd,10)  
  ####cv2.imshow("split",rows[5])
  ####cv2.waitKey(0) 
 
  boxes =[]
  for r in rows:
    cols = np.hsplit(r,7)
    
    ####cv2.imshow("split",cols[0])
    ####cv2.waitKey(0) 
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      ####cv2.imshow("split",box)
      ####cv2.waitKey(0) 
  return boxes

boxes=splitBoxes(threshd)
####cv2.imshow("test",boxes[6])
####cv2.waitKey(0) ##print(cv2.countNonZero(boxes[14]),cv2.countNonZero(boxes[9]))
#cevap alma

myPixelVal=np.zeros((10,7))


countC=0
countR=0
cvp_sil=[]
for image in boxes:
  totalPixels = cv2.countNonZero(image)
  cvp_sil.append(totalPixels)

cvp_sil=np.array(cvp_sil)
cvp_sil=cvp_sil.reshape(10,7)
#cvp_sil[27]
myPixelVal=cvp_sil

#TEST
#İLK 1,2,3,4 VB 2. A,B,C,D

#myPixelVal[3][3]


HaydiBakalim=myPixelVal[0][0]sayac=0
sınav_kodu_buldum=[]
numara_kontrolcu=[]
for deneme in range (0,7):

  for x in range(0,10):
    
    arr=myPixelVal[x][deneme]
    ##print(arr)
    
    

    
    #deneme
    
    
    ##print("arr: ",arr)
    ##print("x",x)


    if arr >=4000:
         if x==0:
           numara_kontrolcu.append(0)
         elif x== 1:
           numara_kontrolcu.append(1)
         elif x== 2:
           numara_kontrolcu.append(2)
         elif x== 3:
           numara_kontrolcu.append(3)
         elif x== 4:
           numara_kontrolcu.append(4)
         elif x== 5:
           numara_kontrolcu.append(5)
         elif x== 6:
           numara_kontrolcu.append(6)
         elif x== 7:
           numara_kontrolcu.append(7)
         elif x== 8:
           numara_kontrolcu.append(8)
         elif x== 9:
           numara_kontrolcu.append(9)


s = numara_kontrolcu
 
# using list comprehension 
kurum_koddd = ' '.join(map(str, s)) 
 
##print(kurum_kodu_no) 
kurum_koddd=kurum_koddd.replace(" ","")


#sonuç
#print("ogr_no: %s "%kurum_koddd)

"""


Oturum sınav türü


"""

imgBiggestContours = img.copy()

biggestContour_6=sinav_turu
cv2.drawContours(imgBiggestContours,biggestContour_6,-1,(255,99,67),20)


biggestContour=utils.reorder(biggestContour_6)


#cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) heightImg = 860
widthImg = 400
#imgBiggestContours = cv2.resize(imgBiggestContours, (heightImg, widthImg)) 
pt1= np.float32(biggestContour)
pt2 = np.float32([[10,0],[widthImg,0],[0,heightImg],[widthImg,heightImg]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pt1,pt2)
imgWarpColored= cv2.warpPerspective(img,matrix,(widthImg,heightImg))

##cv2.imshow("cropped", imgWarpColored)
##cv2.waitKey(0)


gray = cv2.cvtColor(imgWarpColored, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
crop_img = gray[410:480, 175:220]
#cv2.imshow("cropped", crop_img)
#cv2.waitKey(0)docCnt = None
#crop_img=four_point_transform(crop_img, docCnt.reshape(4, 2))
thresh = cv2.threshold(crop_img, 127, 255,
	cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]

#bu kısımda kesme işlemi yapabilirsin ad ve soyad için

#thresh = cv2.resize(thresh, (199, 1363)) 


##cv2.imshow("gosterme", thresh)              # Show image

####cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
##cv2.waitKey(0) 

threshd = cv2.resize(thresh, (100, 100)) 

#cv2.imshow("gosterme", threshd)              # Show image

####cv2.imshow("gosterme paper", imgBiggestContours)
#cv2.waitKey(0) 


#  !!!!!!!! >>>

totalPixels = cv2.countNonZero(threshd)

if totalPixels > 3500:
  sinav_tur_a="sayisal"
else:
  sinav_tur_a="sözel"

"""

Json çıkarma

"""


import json

x = {
 "kurum_kodu": kurum_koddd,
 "ogr_no": ogr_no,
 "turkce": turkce_cvp_anahtari_gercek,
 "inkilap": ink_cvp_anahtari_gercek,
 "din": din_cvp_anahtari_gercek,
 "yabancidil": yabanci_cvp_anahtari_gercek,
 "mat": mat_cvp_anahtari_gercek,
 "fen": fen_cvp_anahtari_gercek,
 "sinav_tur": sinav_tur_a,

}

sonuc_json=(json.dumps(x, ensure_ascii=False).encode('utf8'))
print("!!!!! json çıktı !!!!")
print(sonuc_json.decode())
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Jan 24 13:38:45 2021

@author: yazılım
"""


"""

utils

"""

import cv2

import numpy as np

## TO STACK ALL THE IMAGES IN ONE WINDOW
def stackImages(imgArray,scale,lables=[]):
  rows = len(imgArray)
  cols = len(imgArray[0])
  rowsAvailable = isinstance(imgArray[0], list)
  width = imgArray[0][0].shape[1]
  height = imgArray[0][0].shape[0]
  if rowsAvailable:
    for x in range ( 0, rows):
      for y in range(0, cols):
        imgArray[x][y] = cv2.resize(imgArray[x][y], (0, 0), None, scale, scale)
        if len(imgArray[x][y].shape) == 2: imgArray[x][y]= cv2.cvtColor( imgArray[x][y], cv2.COLOR_GRAY2BGR)
    imageBlank = np.zeros((height, width, 3), np.uint8)
    hor = [imageBlank]*rows
    hor_con = [imageBlank]*rows
    for x in range(0, rows):
      hor[x] = np.hstack(imgArray[x])
      hor_con[x] = np.concatenate(imgArray[x])
    ver = np.vstack(hor)
    ver_con = np.concatenate(hor)
  else:
    for x in range(0, rows):
      imgArray[x] = cv2.resize(imgArray[x], (0, 0), None, scale, scale)
      if len(imgArray[x].shape) == 2: imgArray[x] = cv2.cvtColor(imgArray[x], cv2.COLOR_GRAY2BGR)
    hor= np.hstack(imgArray)
    hor_con= np.concatenate(imgArray)
    ver = hor
  if len(lables) != 0:
    eachImgWidth= int(ver.shape[1] / cols)
    eachImgHeight = int(ver.shape[0] / rows)
    #print(eachImgHeight)
    for d in range(0, rows):
      for c in range (0,cols):
        cv2.rectangle(ver,(c*eachImgWidth,eachImgHeight*d),(c*eachImgWidth+len(lables[d])*13+27,30+eachImgHeight*d),(255,255,255),cv2.FILLED)
        cv2.putText(ver,lables[d],(eachImgWidth*c+10,eachImgHeight*d+20),cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX,0.7,(255,0,255),2)
  return ver

def reorder(myPoints):

  myPoints = myPoints.reshape((4, 2)) # REMOVE EXTRA BRACKET
  #print(myPoints)
  myPointsNew = np.zeros((4, 1, 2), np.int32) # NEW MATRIX WITH ARRANGED POINTS
  add = myPoints.sum(1)
  #print(add)
  #print(np.argmax(add))
  myPointsNew[0] = myPoints[np.argmin(add)] #[0,0]
  myPointsNew[3] =myPoints[np.argmax(add)]  #[w,h]
  diff = np.diff(myPoints, axis=1)
  myPointsNew[1] =myPoints[np.argmin(diff)] #[w,0]
  myPointsNew[2] = myPoints[np.argmax(diff)] #[h,0]
  #print(diff)

  return myPointsNew

def rectContour(contours):

  rectCon = []
  max_area = 0
  for i in contours:
    area = cv2.contourArea(i)
    #print(area)
    if area > 50:
      peri = cv2.arcLength(i, True)
      approx = cv2.approxPolyDP(i, 0.02 * peri, True)
      #print("koşeler:",len(approx))
      if len(approx) == 4:
        rectCon.append(i)
  #print(rectCon)
  rectCon = sorted(rectCon, key=cv2.contourArea,reverse=True)
  #print(len(rectCon))
  return rectCon

def getCornerPoints(cont):
  peri = cv2.arcLength(cont, True) # LENGTH OF CONTOUR
  approx = cv2.approxPolyDP(cont, 0.02 * peri, True) # APPROXIMATE THE POLY TO GET CORNER POINTS
  return approx

def splitBoxes(img):
  rows = np.vsplit(img,30)
  cv2.imshow("split",rows[0])
  """
  boxes=[]
  for r in rows:
    cols= np.hsplit(r,5)
    for box in cols:
      boxes.append(box)
      cv2.imshow("split",box)
  return boxes
  """
def drawGrid(img,questions=5,choices=5):
  secW = int(img.shape[1]/questions)
  secH = int(img.shape[0]/choices)
  for i in range (0,9):
    pt1 = (0,secH*i)
    pt2 = (img.shape[1],secH*i)
    pt3 = (secW * i, 0)
    pt4 = (secW*i,img.shape[0])
    cv2.line(img, pt1, pt2, (255, 255, 0),2)
    cv2.line(img, pt3, pt4, (255, 255, 0),2)

  return img

def showAnswers(img,myIndex,grading,ans,questions=5,choices=5):
   secW = int(img.shape[1]/questions)
   secH = int(img.shape[0]/choices)

   for x in range(0,questions):
     myAns= myIndex[x]
     cX = (myAns * secW) + secW // 2
     cY = (x * secH) + secH // 2
     if grading[x]==1:
      myColor = (0,255,0)
      #cv2.rectangle(img,(myAns*secW,x*secH),((myAns*secW)+secW,(x*secH)+secH),myColor,cv2.FILLED)
      cv2.circle(img,(cX,cY),50,myColor,cv2.FILLED)
     else:
      myColor = (0,0,255)
      #cv2.rectangle(img, (myAns * secW, x * secH), ((myAns * secW) + secW, (x * secH) + secH), myColor, cv2.FILLED)
      cv2.circle(img, (cX, cY), 50, myColor, cv2.FILLED)

      # CORRECT ANSWER
      myColor = (0, 255, 0)
      correctAns = ans[x]
      cv2.circle(img,((correctAns * secW)+secW//2, (x * secH)+secH//2),
      20,myColor,cv2.FILLED)

Bir yanıt yazın