Toprak Analiz Raporu

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Feb 11 22:51:16 2019

@author: okmen
"""

"""
toprak örneği hesaplama programı

"""
#excel den değerleri çektim

global Dadi
global sayfaAdi
def anaMenu():
  
  global menusecim
  
  print("""
 ═════════════════════════════════════
 1- Önce Dosya Adı Giriniz
 2- Gübre Hesabı
 3- Hesapla Ve Kaydet
 4- Hesapla Ve Farklı Kaydet
 5- Hesapla Kaydet Ve göster
 6- Listeye Mail Yolla
 7- Çıkış
 ═════════════════════════════════════ """)  


def gubreEkimi():
  eksik1=30-Azot
  eksik2=10-AlınabilirFosfor
  Gazot= int(eksik1)-int(eksik2)
  
  x = eksik2*6.666
  y = Gazot*2.1739
  print ("gerekli 15-15",x)
  print ("gerekli üre ",y)


def DosyaAdiGir(Dadi):
  import openpyxl
  kitap = openpyxl.load_workbook(Dadi)
  sheet=kitap.active
  d1=sheet['B2']
  d2=sheet['B3']
  d3=sheet['B4']
  d4=sheet['B5']
  d5=sheet['B6']
  d6=sheet['B7']
  d7=sheet['B8']
  d8=sheet['B9']
  d9=sheet['B10']
  d10=sheet['B11']
  d11=sheet['B12']
  d12=sheet['B13']
  
  a1=sheet['A2']
  a2=sheet['A3']
  a3=sheet['A4']
  a4=sheet['A5']
  a5=sheet['A6']
  a6=sheet['A7']
  a7=sheet['A8']
  a8=sheet['A9']
  a9=sheet['A10']
  a10=sheet['A11']
  a11=sheet['A12']
  a12=sheet['A13']
  
  
  #gösterdim
  print(a1.value,':',d1.value)
  print(a2.value,':',d2.value)
  print(a3.value,':',d3.value)
  print(a4.value,':',d4.value)
  print(a5.value,':',d5.value)
  print(a6.value,':',d6.value)
  print(a7.value,':',d7.value)
  print(a8.value,':',d8.value)
  print(a9.value,':',d9.value)
  print(a10.value,':',d10.value)
  print(a11.value,':',d11.value)
  print(a12.value,':',d12.value)
  
  kitap.close()
  
  #değer atadım
  global Ph,Tuz,ToplamKirec,OrganikMadde,Azot,AlınabilirFosfor,AlınabilirPotasyum,Tekstur,YarayıslıBakır,YarayıslıCinko
  global YarayıslıDemir,YarayıslıMangan
  Ph =float(d1.value)
  Tuz= float(d2.value)
  ToplamKirec= float(d3.value)
  OrganikMadde= float(d4.value)
  Azot= float(d5.value)
  AlınabilirFosfor= float(d6.value)
  AlınabilirPotasyum= float(d7.value)
  Tekstur= float(d8.value)
  YarayıslıDemir= float(d9.value)
  YarayıslıBakır= float(d10.value)
  YarayıslıCinko= float(d11.value)
  YarayıslıMangan= float(d12.value)
  
  #global olusturalım
def HesaplaVeKaydet(Dadi):
  if Ph <= 3.5:
    PhDeger=("ultra asidik")
  elif 3.5 < Ph <= 4.4:
    PhDeger=("Son derece asidik")
  elif 4.5 < Ph <= 5.0:
    PhDeger=("çok güçlü asidik")
  elif 5.1 < Ph <= 5.5:
    PhDeger=("güçlü asidik")
  elif 5.6 < Ph <= 6.0:
    PhDeger=("orta derecede asidik")
  elif 6.1 < Ph <= 6.5:
    PhDeger=("hafif asidik")
  elif 6.6 < Ph <= 7.3:
    PhDeger=("doğal ")
  elif 7.4 < Ph <= 7.8:
    PhDeger=("Biraz alkalin")
  elif 7.9 < Ph <= 8.4:
    PhDeger=("orta derecede alkali")
  elif 8.5 < Ph <= 9.0:
    PhDeger=("güçlü alkali")
  elif 9.0 < Ph :
    PhDeger=("çok güçlü alkali")
  else:
    PhDeger=("Ölçülemedi")

  if 0 <= Tuz < 2:
    TuzDeger=("Düşük")
  elif 2 <= Tuz < 4:
    TuzDeger=("Orta")
  elif 4 <= Tuz < 8:
    TuzDeger=("Yüksek")
  elif 8 <= Tuz < 16:
    TuzDeger=("Aşırı")
  elif 16 <= Tuz :
    TuzDeger=("Çok aşırı")
  else:
    TuzDeger=("Ölcülemedi")
    
  #Kirec
  if 0<= ToplamKirec < 4:
    ToplamKirecDeger=("Az kireçli")
  elif 4 <= ToplamKirec < 8:
    ToplamKirecDeger=("Orta kireçli")
  elif 8 <= ToplamKirec < 15:
    ToplamKirecDeger=("Kireçli")
  elif 15 <= ToplamKirec < 30:
    ToplamKirecDeger=("Çok kireçli")
  elif 30 <= ToplamKirec < 55:
    ToplamKirecDeger=("Çok fazla kireçli")
  elif 55 <= ToplamKirec :
    ToplamKirecDeger=("Marn")
  else:
    ToplamKirecDeger=("Ölçülemedi")
  
  
  
  if 0 <= OrganikMadde < 2:
    OrganikMaddeDeger=("Fakir")
  elif 2 <= OrganikMadde < 5:
    OrganikMaddeDeger=("Az")
  elif 5 <= OrganikMadde < 10:
    OrganikMaddeDeger=("Yüksek")
  elif 10 <= OrganikMadde < 15:
    OrganikMaddeDeger=("Zengin")
  elif 15 <= OrganikMadde < 20:
    OrganikMaddeDeger=("Çok zengin")
  elif 20 <= OrganikMadde :
    OrganikMaddeDeger=("Organik toprak")
  else:
    OrganikMaddeDeger=("Ölcülemedi")
  
  
  
  if Azot <= 0.05:
    AzotDeger=("Fakir")
  elif 0.05 <= Azot < 0.10:
    AzotDeger=("Orta")
  elif 0.10 <= Azot < 0.15:
    AzotDeger=("İyi")
  elif 0.15 <= Azot :
    AzotDeger=("Zengin")
  else:
    AzotDeger=("Ölcülemedi")
  
  if 0<= AlınabilirFosfor < 20:
    AlınabilirFosforDeger=("Fakir")
  elif 20 <= AlınabilirFosfor < 50:
    AlınabilirFosforDeger=("Orta")
  elif 50 <= AlınabilirFosfor :
    AlınabilirFosforDeger=("Zengin")
  else:
    AlınabilirFosforDeger=("Ölçülemedi")
    
  if 0<= AlınabilirPotasyum < 3:
    AlınabilirPotasyumDeger=("Fakir")
  elif 3 <= AlınabilirPotasyum < 6:
    AlınabilirPotasyumDeger=("Orta")
  elif 6 <= AlınabilirPotasyum :
    AlınabilirPotasyumDeger=("Zengin")
  else:
    AlınabilirPotasyumDeger=("Ölçülemedi")
  
  if YarayıslıDemir <= 2.5:
    YarayıslıDemirDeger=("eksik")
  elif 2.5 <= YarayıslıDemir < 4.5:
    YarayıslıDemirDeger=("yeterli")
  elif 4.5 <= YarayıslıDemir < 9:
    YarayıslıDemirDeger=("Yüksek")
  elif 9 <= YarayıslıDemir < 13:
    YarayıslıDemirDeger=("Çok yüksek")
  elif 13 <= YarayıslıDemir :
    YarayıslıDemirDeger=("Aşırı")
  else:
    YarayıslıDemirDeger=("Ölcülemedi")
  
  eksik1=30-Azot
  eksik2=10-AlınabilirFosfor
  Gazot= int(eksik1)-int(eksik2)
  
  x = eksik2*6.666
  y = Gazot*2.1739
  print ("gerekli 15-15",x)
  print ("gerekli üre ",y)
  
  
  
  
  
  
  
  import openpyxl
  kitap = openpyxl.load_workbook(Dadi)
  sayfa = kitap.get_sheet_by_name(sayfaAdi)
  sayfa.cell(row=2,column=3,value=PhDeger)
  sayfa.cell(row=3,column=3,value=TuzDeger)
  sayfa.cell(row=4,column=3,value=ToplamKirecDeger)
  sayfa.cell(row=5,column=3,value=OrganikMaddeDeger)
  sayfa.cell(row=6,column=3,value=AzotDeger)
  sayfa.cell(row=7,column=3,value=AlınabilirFosforDeger)
  sayfa.cell(row=8,column=3,value=AlınabilirPotasyumDeger)
  sayfa.cell(row=10,column=3,value=YarayıslıDemirDeger)
  sayfa.cell(row=18,column=2,value=x)
  sayfa.cell(row=19,column=2,value=y)
  kitap.save(Dadi)
  kitap.close()


def HesaplaVeFarkliKaydet(Dadi):
  FdAdi= input("litfen kaydedilecek dosya adını giriniz: ")
  if Ph <= 3.5:
    PhDeger=("ultra asidik")
  elif 3.5 < Ph <= 4.4:
    PhDeger=("Son derece asidik")
  elif 4.5 < Ph <= 5.0:
    PhDeger=("çok güçlü asidik")
  elif 5.1 < Ph <= 5.5:
    PhDeger=("güçlü asidik")
  elif 5.6 < Ph <= 6.0:
    PhDeger=("orta derecede asidik")
  elif 6.1 < Ph <= 6.5:
    PhDeger=("hafif asidik")
  elif 6.6 < Ph <= 7.3:
    PhDeger=("doğal ")
  elif 7.4 < Ph <= 7.8:
    PhDeger=("Biraz alkalin")
  elif 7.9 < Ph <= 8.4:
    PhDeger=("orta derecede alkali")
  elif 8.5 < Ph <= 9.0:
    PhDeger=("güçlü alkali")
  elif 9.0 < Ph :
    PhDeger=("çok güçlü alkali")
  else:
    PhDeger=("Ölçülemedi")

  if 0 <= Tuz < 2:
    TuzDeger=("Düşük")
  elif 2 <= Tuz < 4:
    TuzDeger=("Orta")
  elif 4 <= Tuz < 8:
    TuzDeger=("Yüksek")
  elif 8 <= Tuz < 16:
    TuzDeger=("Aşırı")
  elif 16 <= Tuz :
    TuzDeger=("Çok aşırı")
  else:
    TuzDeger=("Ölcülemedi")
    
  #Kirec
  if 0<= ToplamKirec < 4:
    ToplamKirecDeger=("Az kireçli")
  elif 4 <= ToplamKirec < 8:
    ToplamKirecDeger=("Orta kireçli")
  elif 8 <= ToplamKirec < 15:
    ToplamKirecDeger=("Kireçli")
  elif 15 <= ToplamKirec < 30:
    ToplamKirecDeger=("Çok kireçli")
  elif 30 <= ToplamKirec < 55:
    ToplamKirecDeger=("Çok fazla kireçli")
  elif 55 <= ToplamKirec :
    ToplamKirecDeger=("Marn")
  else:
    ToplamKirecDeger=("Ölçülemedi")
  
  
  
  if 0 <= OrganikMadde < 2:
    OrganikMaddeDeger=("Fakir")
  elif 2 <= OrganikMadde < 5:
    OrganikMaddeDeger=("Az")
  elif 5 <= OrganikMadde < 10:
    OrganikMaddeDeger=("Yüksek")
  elif 10 <= OrganikMadde < 15:
    OrganikMaddeDeger=("Zengin")
  elif 15 <= OrganikMadde < 20:
    OrganikMaddeDeger=("Çok zengin")
  elif 20 <= OrganikMadde :
    OrganikMaddeDeger=("Organik toprak")
  else:
    OrganikMaddeDeger=("Ölcülemedi")
  
  
  
  if Azot <= 0.05:
    AzotDeger=("Fakir")
  elif 0.05 <= Azot < 0.10:
    AzotDeger=("Orta")
  elif 0.10 <= Azot < 0.15:
    AzotDeger=("İyi")
  elif 0.15 <= Azot :
    AzotDeger=("Zengin")
  else:
    AzotDeger=("Ölcülemedi")
  
  if 0<= AlınabilirFosfor < 20:
    AlınabilirFosforDeger=("Fakir")
  elif 20 <= AlınabilirFosfor < 50:
    AlınabilirFosforDeger=("Orta")
  elif 50 <= AlınabilirFosfor :
    AlınabilirFosforDeger=("Zengin")
  else:
    AlınabilirFosforDeger=("Ölçülemedi")
    
  if 0<= AlınabilirPotasyum < 3:
    AlınabilirPotasyumDeger=("Fakir")
  elif 3 <= AlınabilirPotasyum < 6:
    AlınabilirPotasyumDeger=("Orta")
  elif 6 <= AlınabilirPotasyum :
    AlınabilirPotasyumDeger=("Zengin")
  else:
    AlınabilirPotasyumDeger=("Ölçülemedi")
  
  if YarayıslıDemir <= 2.5:
    YarayıslıDemirDeger=("eksik")
  elif 2.5 <= YarayıslıDemir < 4.5:
    YarayıslıDemirDeger=("yeterli")
  elif 4.5 <= YarayıslıDemir < 9:
    YarayıslıDemirDeger=("Yüksek")
  elif 9 <= YarayıslıDemir < 13:
    YarayıslıDemirDeger=("Çok yüksek")
  elif 13 <= YarayıslıDemir :
    YarayıslıDemirDeger=("Aşırı")
  else:
    YarayıslıDemirDeger=("Ölcülemedi")
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  import openpyxl
  kitap = openpyxl.load_workbook(Dadi)
  sayfa = kitap.get_sheet_by_name(dosyaAdi)
  sayfa.cell(row=2,column=3,value=PhDeger)
  sayfa.cell(row=3,column=3,value=TuzDeger)
  sayfa.cell(row=4,column=3,value=ToplamKirecDeger)
  sayfa.cell(row=5,column=3,value=OrganikMaddeDeger)
  sayfa.cell(row=6,column=3,value=AzotDeger)
  sayfa.cell(row=7,column=3,value=AlınabilirFosforDeger)
  sayfa.cell(row=8,column=3,value=AlınabilirPotasyumDeger)
  sayfa.cell(row=10,column=3,value=YarayıslıDemirDeger)
  kitap.save(FdAdi)
  kitap.close()

while True:
  anaMenu()
  secim= int(input("lütfen seçiminizi yapınız: "))
  if secim == 1:
    Dadi=input("lütfen excel dosyanızın adını uzantısız şekilde giriniz: ")
    sayfaAdi= input("lütfen excel sayfasının sayfa adını giriniz örenğin sheet,sayfa1 :")
    DosyaAdiGir(Dadi)
  elif secim == 2:
    gubreEkimi()
  elif secim == 3:
    HesaplaVeKaydet(Dadi)
  elif secim == 4:
    HesaplaVeFarkliKaydet(Dadi)
  elif secim == 5:
    pass
  elif secim == 7:
    print("çıkış yapılıyor")
    break
  else:
    print("bence seçimin yanlış birdaha dene...")

Bir yanıt yazın