Gelir gider yöneticisi V2

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Aug 1 01:16:08 2019

@author: Batuhan Ökmen
"""
 


def anaMenu():
  
  global menusecim
  
  print("""
 ═════════════════════════════════════
 1- Hesapla
 2- Çıkış
 ----BATUHAN ÖKMEN----
 batuhanokmen.com
 batuhanokmen@gmail.com
 ═════════════════════════════════════ """)  

 
 #tanımlama yaptım kolaylık için
def Hesapla(): 
   
    import openpyxl
    kitap = openpyxl.load_workbook("gelir.xlsx")
    sheet=kitap.active
    #süt değerlerini giriyoruz tanımlama işlemi başladı
    sabah1=sheet['B68']
    sabah2=sheet['B69']
    sabah3=sheet['B70']
    sabah4=sheet['B71']
    sabah5=sheet['B72']
    sabah6=sheet['B73']
    sabah7=sheet['B74']
    
    aksam1=sheet['C68']
    aksam2=sheet['C69']
    aksam3=sheet['C70']
    aksam4=sheet['C71']
    aksam5=sheet['C72']
    aksam6=sheet['C73']
    aksam7=sheet['C74']
    
    SutSonuc1=sheet['D68']
    SutSonuc2=sheet['D69']
    SutSonuc3=sheet['D70']
    SutSonuc4=sheet['D71']
    SutSonuc5=sheet['D72']
    SutSonuc6=sheet['D73']
    SutSonuc7=sheet['D74']
    
    
    #    TAHMİN SÜT DEĞERLERİ
    
    BuGunS=sheet['B6']
    UcAyOnceS=sheet['B7']
    AltiAyOnceS=sheet['B8']
    UcAySonraS=sheet['B9']
    AltiAySonraS=sheet['B10']
    OnİkiAySonraS=sheet['B11']
    
    BuGunA=sheet['C6']
    UcAyOnceA=sheet['C7']
    AltiAyOnceA=sheet['C8']
    UcAySonraA=sheet['C9']
    AltiAySonraA=sheet['C10']
    OnİkiAySonraA=sheet['C11']
    
    BuGunTl=sheet['D6']
    UcAyOnceTl=sheet['D7']
    AltiAyOnceTl=sheet['D8']
    UcAySonraTl=sheet['D9']
    AltiAySonraTl=sheet['D10']
    OnİkiAySonraTl=sheet['D11']
    
    #    TAHMİN YEM ₺ DEĞERLERİ
    
    SutYemiBugun=sheet['B14']
    UcAyOnceSu=sheet['B15']
    AltiAyOnceSu=sheet['B16']
    OnİkiAyOnceSu=sheet['B17']
    UcAySonraSu=sheet['B18']
    AltiAySonraSu=sheet['B19']
    OnİkiAySonraSu=sheet['B20']
    
    BesiYemiBugun=sheet['C14']
    UcAyOnceB=sheet['C15']
    AltiAyOnceB=sheet['C16']
    OnİkiAyOnceB=sheet['C17']
    UcAySonraB=sheet['C18']
    AltiAySonraB=sheet['C19']
    OnİkiAySonraB=sheet['C20']
    
    BuzagiYemiBugun=sheet['D14']
    UcAyOnceBU=sheet['D15']
    AltiAyOnceBU=sheet['D16']
    OnİkiAyOnceBU=sheet['D15']
    UcAySonraBU=sheet['D17']
    AltiAySonraBU=sheet['D18']
    OnİkiAySonraBU=sheet['D19']
    
    #    TAHMİN YEM ADET DEĞERLERİ
    
    SutYemiBugunA=sheet['B23']
    UcAyOnceSuA=sheet['B24']
    AltiAyOnceSuA=sheet['B25']
    OnİkiAyOnceSuA=sheet['B26']
    UcAySonraSuA=sheet['B27']
    AltiAySonraSuA=sheet['B28']
    OnİkiAySonraSuA=sheet['B29']
    
    BesiYemiBugunA=sheet['C23']
    UcAyOnceBA=sheet['C24']
    AltiAyOnceBA=sheet['C25']
    OnİkiAyOnceBA=sheet['C26']
    UcAySonraBA=sheet['C27']
    AltiAySonraBA=sheet['C28']
    OnİkiAySonraBA=sheet['C29']
    
    BuzagiYemiBugunA=sheet['D23']
    UcAyOnceBUA=sheet['D24']
    AltiAyOnceBUA=sheet['D25']
    OnİkiAyOnceBUA=sheet['D26']
    UcAySonraBUA=sheet['D27']
    AltiAySonraBUA=sheet['D28']
    OnİkiAySonraBUA=sheet['D29']
    
    #    TAHMİN BAKIM DEĞERLERİ
    
    
    AltiAyOnceBAK=sheet['B33']
    OnİkiAyOnceBAK=sheet['B34']
    AltiAySonraBAK=sheet['B35']
    OnİkiAySonraBAK=sheet['B36']
    
    # KAZANILAN TL MİKTARI
    
    buaydakazanılantlS=sheet['B78']
    ucayönceaydakazanılantlS=sheet['B79']
    altıayönceaydakazanılantlS=sheet['B80']
    onikiayönceaydakazanılantlS=sheet['B81']
    ucaysonraaydakazananılacaktlS=sheet['B82']
    altıaysonraaydakazananılacaktlS=sheet['B83']
    onikiaysonraaydakazananılacaktlS=sheet['B84']
    
    buaydakazanılantlA=sheet['C78']
    ucayönceaydakazanılantlA=sheet['C79']
    altıayönceaydakazanılantlA=sheet['C80']
    onikiayönceaydakazanılantlA=sheet['C81']
    ucaysonraaydakazananılacaktlA=sheet['C82']
    altıaysonraaydakazananılacaktlA=sheet['C83']
    onikiaysonraaydakazananılacaktlA=sheet['C84']
    
    buaydakazanılantlT=sheet['D78']
    ucayönceaydakazanılantlT=sheet['D79']
    altıayönceaydakazanılantlT=sheet['D80']
    onikiayönceaydakazanılantlT=sheet['D81']
    ucaysonraaydakazananılacaktlT=sheet['D82']
    altıaysonraaydakazananılacaktlT=sheet['D83']
    onikiaysonraaydakazananılacaktlT=sheet['D84']
    
    ToplamKazancBuAy=sheet['G8']
    ToplamKazanc3AyO=sheet['H8']
    ToplamKazanc6AyO=sheet['I8']
    ToplamKazanc12AyO=sheet['J8']
    ToplamKazanc3AyS=sheet['K8']
    ToplamKazanc6AyS=sheet['L8']
    ToplamKazanc12AyS=sheet['M8']
    
    
    ToplamGiderBuAy=sheet['G9']
    ToplamGider3AyO=sheet['H9']
    ToplamGider6AyO=sheet['I9']
    ToplamGider12AyO=sheet['J9']
    ToplamGider3AyS=sheet['K9']
    ToplamGider6AyS=sheet['L9']
    ToplamGider12AyS=sheet['M9']
    
    NetKarBuAy=sheet['G10']
    NetKar3AyO=sheet['H10']
    NetKar6AyO=sheet['I10']
    NetKar12AyO=sheet['J10']
    NetKar3AyS=sheet['K10']
    NetKar6AyS=sheet['L10']
    NetKar12AyS=sheet['M10']
    
    
    SutKazanciBuAy=sheet['G11']
    SutKazanci3AyO=sheet['H11']
    SutKazanci6AyO=sheet['I11']
    SutKazanci12AyO=sheet['J11']
    SutKazanci3AyS=sheet['K11']
    SutKazanci6AyS=sheet['L11']
    SutKazanci12AyS=sheet['M11']
    
    
    YemGideriBuAy=sheet['G12']
    YemGideri3AyO=sheet['H12']
    YemGideri6AyO=sheet['I12']
    YemGideri12AyO=sheet['J12']
    YemGideri3AyS=sheet['K12']
    YemGideri6AyS=sheet['L12']
    YemGideri12AyS=sheet['M12']
    
    
    MasraflarBuAy=sheet['G13']
    Masraflar3AyO=sheet['H13']
    Masraflar6AyO=sheet['I13']
    Masraflar12AyO=sheet['J13']
    Masraflar3AyS=sheet['K13']
    Masraflar6AyS=sheet['L13']
    Masraflar12AyS=sheet['M13']
    
    
    DurumBuAy=sheet['G14']
    Durum3AyO=sheet['H14']
    Durum6AyO=sheet['I14']
    Durum12AyO=sheet['J14']
    Durum3AyS=sheet['K14']
    Durum6AyS=sheet['L14']
    Durum12AyS=sheet['M14']

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    #çalışma kontrolü
    print(BuGunTl.value,':',sabah4.value)

    kitap.close()
    
#yazalım bakalım float yapmadan ilerleme kararı aldım sonrasında basım ağrırsa ilerdeki batu dusunsun bu olayı artık see you :D
    SutSonuc1=(aksam1.value + sabah1.value)
    SutSonuc2=(sabah2.value + aksam2.value)
    SutSonuc3=(aksam3.value + sabah3.value)
    SutSonuc4=(aksam4.value + sabah4.value)
    SutSonuc5=(aksam5.value + sabah5.value)
    SutSonuc6=(aksam6.value + sabah6.value)
    SutSonuc7=(aksam7.value + sabah7.value)
    
    #yem giderleri
    #gün
    BuAyHarcananTlSut =(SutYemiBugunA.value * SutYemiBugun.value )
    BuAyHarcananTlBesi =(BesiYemiBugunA.value * BesiYemiBugun.value )
    BuAyHarcananTlBuza =(BuzagiYemiBugunA.value * BuzagiYemiBugun.value )
    BuAyHarcananTlToplam =(BuAyHarcananTlSut + BuAyHarcananTlBesi + BuAyHarcananTlBuza)
    
    #3 ay önce
    UcAyOnceHarcananTlSut =(UcAyOnceSuA.value * UcAyOnceSu.value )
    UcAyOnceHarcananTlBesi =(UcAyOnceBA.value * UcAyOnceB.value )
    UcAyOnceHarcananTlBuza =(UcAyOnceBUA.value * UcAyOnceBU.value )
    UcAyOnceHarcananTlToplam =(UcAyOnceHarcananTlSut + UcAyOnceHarcananTlBesi + UcAyOnceHarcananTlBuza)  

    #6 ay önce
    
    AltiAyOnceHarcananTlSut =(AltiAyOnceSuA.value * AltiAyOnceSu.value )
    AltiAyOnceHarcananTlBesi =(AltiAyOnceBA.value * AltiAyOnceB.value )
    AltiAyOnceHarcananTlBuza =(AltiAyOnceBUA.value * AltiAyOnceBU.value )
    AltiAyOnceHarcananTlToplam =(AltiAyOnceHarcananTlSut + AltiAyOnceHarcananTlBesi + AltiAyOnceHarcananTlBuza)
    
    # 12 ay önce
    
    OnİkiAyOnceHarcananTlSut =(OnİkiAyOnceSuA.value * OnİkiAyOnceSu.value )
    OnİkiAyOnceHarcananTlBesi =(OnİkiAyOnceBA.value * OnİkiAyOnceB.value )
    OnİkiAyOnceHarcananTlBuza =(OnİkiAyOnceBUA.value * OnİkiAyOnceBU.value )
    OnİkiAyOnceHarcananTlToplam =(OnİkiAyOnceHarcananTlSut + OnİkiAyOnceHarcananTlBesi + OnİkiAyOnceHarcananTlBuza)


    
    #3 ay sonra
    UcAySonraHarcananTlSut =(UcAySonraSuA.value * UcAySonraSu.value )
    UcAySonraHarcananTlBesi =(UcAySonraBA.value * UcAySonraB.value )
    UcAySonraHarcananTlBuza =(UcAySonraBUA.value * UcAySonraBU.value )
    UcAySonraHarcananTlToplam =(UcAySonraHarcananTlSut + UcAySonraHarcananTlBesi + UcAySonraHarcananTlBuza)  

    #6 ay sonra
    
    AltiAySonraHarcananTlSut =(AltiAySonraSuA.value * AltiAySonraSu.value )
    AltiAySonraHarcananTlBesi =(AltiAySonraBA.value * AltiAySonraB.value )
    AltiAySonraHarcananTlBuza =(AltiAySonraBUA.value * AltiAySonraBU.value )
    AltiAySonraHarcananTlToplam =(AltiAySonraHarcananTlSut + AltiAySonraHarcananTlBesi + AltiAySonraHarcananTlBuza)
    
    # 12 ay sonra
    
    OnİkiAySonraHarcananTlSut =(OnİkiAySonraSuA.value * OnİkiAySonraSu.value )
    OnİkiAySonraHarcananTlBesi =(OnİkiAySonraBA.value * OnİkiAySonraB.value )
    OnİkiAySonraHarcananTlBuza =(OnİkiAySonraBUA.value * OnİkiAySonraBU.value )
    OnİkiAySonraHarcananTlToplam =(OnİkiAySonraHarcananTlSut + OnİkiAySonraHarcananTlBesi + OnİkiAySonraHarcananTlBuza)

    # KAZANILAN TL MİKTARINI HESAPLIYORUM
    
    sabahToplamSut=(sabah1.value + sabah2.value + sabah3.value + sabah4.value + sabah5.value + sabah6.value + sabah7.value)
    aksamToplamSut=(aksam1.value + aksam2.value + aksam3.value + aksam4.value + aksam5.value + aksam6.value + aksam7.value)
    buaydakazanılantlS =(sabahToplamSut * 4 * float(BuGunTl.value))
    buaydakazanılantlA =(aksamToplamSut * 4 * float(BuGunTl.value))
    buaydakazanılantlT =( buaydakazanılantlS + buaydakazanılantlA )
    
    # 3 AY ÖNCE KAZANILAN TL
    
    UcAyOncekazanılantlS =(UcAyOnceS.value * 30 * float(UcAyOnceTl.value))
    UcAyOncekazanılantlA =(UcAyOnceA.value * 30 * float(UcAyOnceTl.value))
    UcAyOncekazanılantlT =( UcAyOncekazanılantlS + UcAyOncekazanılantlA )
    
    # 6 AY ÖNCE KAZANILAN TL
    
    AltiAyOncekazanılantlS =(AltiAyOnceS.value * 30 * float(AltiAyOnceTl.value))
    AltiAyOncekazanılantlA =(AltiAyOnceA.value * 30 * float(AltiAyOnceTl.value))
    AltiAyOncekazanılantlT =( AltiAyOncekazanılantlS + AltiAyOncekazanılantlA )
    
    # 3 AY SONRA KAZANILAN TL
    
    UcAySonrakazanılantlS =(UcAySonraS.value * 30 * float(UcAySonraTl.value))
    UcAySonrakazanılantlA =(UcAySonraA.value * 30 * float(UcAySonraTl.value))
    UcAySonrakazanılantlT =( UcAySonrakazanılantlS + UcAySonrakazanılantlA )
    
    # 6 AY SONRA KAZANILAN TL
    
    AltiAySonrakazanılantlS =(AltiAySonraS.value * 30 * float(AltiAySonraTl.value))
    AltiAySonrakazanılantlA =(AltiAySonraA.value * 30 * float(AltiAySonraTl.value))
    AltiAySonrakazanılantlT =( AltiAySonrakazanılantlS + AltiAySonrakazanılantlA )
    
    # 12 AY SONRA KAZANILAN TL
    
    OnİkiAySonrakazanılantlS =(OnİkiAySonraS.value * 30 * float(OnİkiAySonraTl.value))
    OnİkiAySonrakazanılantlA =(OnİkiAySonraA.value * 30 * float(OnİkiAySonraTl.value))
    OnİkiAySonrakazanılantlT =( OnİkiAySonrakazanılantlS + OnİkiAySonrakazanılantlA )

    # TOPLAM SONUÇ
    
    #TOPLAM KAZANÇ
    
    ToplamKazancBuAy = buaydakazanılantlT
    ToplamKazanc3AyO = ucayönceaydakazanılantlT
    ToplamKazanc6AyO = altıayönceaydakazanılantlT
    ToplamKazanc12AyO = onikiayönceaydakazanılantlT
    ToplamKazanc3AyS = ucaysonraaydakazananılacaktlT
    ToplamKazanc6AyS = altıaysonraaydakazananılacaktlT
    ToplamKazanc12AyS = onikiaysonraaydakazananılacaktlT
    
    
    
    
    
    ToplamGiderBuAy = ( BuAyHarcananTlToplam + AltiAyOnceBAK )
    ToplamGider3AyO = ( UcAyOnceHarcananTlToplam + AltiAyOnceBAK )
    ToplamGider6AyO =( AltiAyOnceHarcananTlToplam + AltiAyOnceBAK )
    ToplamGider12AyO =( OnİkiAyOnceHarcananTlToplam + OnİkiAyOnceBAK )
    ToplamGider3AyS = ( UcAySonraHarcananTlToplam+ AltiAySonraBAK )
    ToplamGider6AyS =( AltiAySonraHarcananTlToplam + AltiAySonraBAK )
    ToplamGider12AyS =( OnİkiAySonraHarcananTlToplam + OnİkiAySonraBAK )
    
    
    NetKarBuAy = ( ToplamKazancBuAy + ToplamGiderBuAy )
    NetKar3AyO = ( ToplamKazanc3AyO + ToplamGider3AyO )
    NetKar6AyO = ( ToplamKazanc6AyO + ToplamGider6AyO )
    NetKar12AyO = ( ToplamKazanc12AyO + ToplamGider12AyO )
    NetKar3AyS = ( ToplamKazanc3AyS + ToplamGider3AyS )
    NetKar6AyS = ( ToplamKazanc6AyS + ToplamGider6AyS )
    NetKar12AyS = ( ToplamKazanc12AyS + ToplamGider12AyS )
    
    
    SutKazanciBuAy = buaydakazanılantlT
    SutKazanci3AyO = ucayönceaydakazanılantlT
    SutKazanci6AyO = altıayönceaydakazanılantlT
    SutKazanci12AyO = onikiayönceaydakazanılantlT
    SutKazanci3AyS = ucaysonraaydakazananılacaktlT
    SutKazanci6AyS = altıaysonraaydakazananılacaktlT
    SutKazanci12AyS = onikiaysonraaydakazananılacaktlT
    
    
    YemGideriBuAy = BuAyHarcananTlToplam
    YemGideri3AyO = UcAyOnceHarcananTlToplam
    YemGideri6AyO = AltiAyOnceHarcananTlToplam
    YemGideri12AyO =OnİkiAyOnceHarcananTlToplam
    YemGideri3AyS = UcAySonraHarcananTlToplam
    YemGideri6AyS = AltiAySonraHarcananTlToplam
    YemGideri12AyS = OnİkiAySonraHarcananTlToplam
    #kaydetme bu kısım çok fazla şey eklenecek 

    
    import openpyxl
    kitap = openpyxl.load_workbook("gelir.xlsx")
    sayfa = kitap.get_sheet_by_name("Sheet1")
    #süt sonuçlarını yazıyorum
    sayfa.cell(row=68,column=4,value=SutSonuc1)
    sayfa.cell(row=69,column=4,value=SutSonuc2)
    sayfa.cell(row=70,column=4,value=SutSonuc3)
    sayfa.cell(row=71,column=4,value=SutSonuc4)
    sayfa.cell(row=72,column=4,value=SutSonuc5)
    sayfa.cell(row=73,column=4,value=SutSonuc6)
    sayfa.cell(row=74,column=4,value=SutSonuc7)
    #yem giderlerini yazıyorum
    sayfa.cell(row=68,column=7,value=BuAyHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=68,column=8,value=BuAyHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=68,column=9,value=BuAyHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=68,column=10,value=BuAyHarcananTlToplam)
    #3 ay once
    sayfa.cell(row=69,column=7,value=UcAyOnceHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=69,column=8,value=UcAyOnceHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=69,column=9,value=UcAyOnceHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=69,column=10,value=UcAyOnceHarcananTlToplam)
    #6 ay once
    sayfa.cell(row=70,column=7,value=AltiAyOnceHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=70,column=8,value=AltiAyOnceHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=70,column=9,value=AltiAyOnceHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=70,column=10,value=AltiAyOnceHarcananTlToplam)
    #12 ay once
    sayfa.cell(row=71,column=7,value=OnİkiAyOnceHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=71,column=8,value=OnİkiAyOnceHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=71,column=9,value=OnİkiAyOnceHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=71,column=10,value=OnİkiAyOnceHarcananTlToplam)
    #3 ay sonra
    sayfa.cell(row=72,column=7,value=UcAySonraHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=72,column=8,value=UcAySonraHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=72,column=9,value=UcAySonraHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=72,column=10,value=UcAySonraHarcananTlToplam)
    #6 ay sonra
    sayfa.cell(row=73,column=7,value=AltiAySonraHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=73,column=8,value=AltiAySonraHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=73,column=9,value=AltiAySonraHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=73,column=10,value=AltiAySonraHarcananTlToplam)
    #12 ay sonra
    sayfa.cell(row=74,column=7,value=OnİkiAySonraHarcananTlSut)
    sayfa.cell(row=74,column=8,value=OnİkiAySonraHarcananTlBesi)
    sayfa.cell(row=74,column=9,value=OnİkiAySonraHarcananTlBuza)
    sayfa.cell(row=74,column=10,value=OnİkiAySonraHarcananTlToplam)
    
    		#SABAH KAZANILAN TL 
    sayfa.cell(row=78,column=2,value=buaydakazanılantlS)
    sayfa.cell(row=79,column=2,value=UcAyOncekazanılantlS)
    sayfa.cell(row=80,column=2,value=AltiAyOncekazanılantlS)
    sayfa.cell(row=82,column=2,value=UcAySonrakazanılantlS)
    sayfa.cell(row=83,column=2,value=AltiAySonrakazanılantlS)
    sayfa.cell(row=84,column=2,value=OnİkiAySonrakazanılantlS)
		
		#AKŞAM KAZANILAN TL 
    sayfa.cell(row=78,column=3,value=buaydakazanılantlA)
    sayfa.cell(row=79,column=3,value=UcAyOncekazanılantlA)
    sayfa.cell(row=80,column=3,value=AltiAyOncekazanılantlA)
    sayfa.cell(row=82,column=3,value=UcAySonrakazanılantlA)
    sayfa.cell(row=83,column=3,value=OnİkiAySonrakazanılantlA)
    sayfa.cell(row=84,column=3,value=OnİkiAySonrakazanılantlS)
		
		#TOPLAM KAZANILAN TL 
    sayfa.cell(row=78,column=4,value=buaydakazanılantlT)
    sayfa.cell(row=79,column=4,value=UcAyOncekazanılantlT)
    sayfa.cell(row=80,column=4,value=AltiAyOncekazanılantlT)
    sayfa.cell(row=82,column=4,value=UcAySonrakazanılantlT)
    sayfa.cell(row=83,column=4,value=AltiAySonrakazanılantlT)
    sayfa.cell(row=84,column=4,value=OnİkiAySonrakazanılantlT)
    
    #GENEL Toplam
    #TOPLAM KAZANC
    
    sayfa.cell(row=8,column=7,value=ToplamKazancBuAy)
    sayfa.cell(row=8,column=8,value=ToplamKazanc3AyO)
    sayfa.cell(row=8,column=9,value=ToplamKazanc6AyO)
    sayfa.cell(row=8,column=10,value=ToplamKazanc12AyO)
    sayfa.cell(row=8,column=11,value=ToplamKazanc3AyS)
    sayfa.cell(row=8,column=12,value=ToplamKazanc6AyS)
    sayfa.cell(row=8,column=13,value=ToplamKazanc12AyS)
    
    #TOPLAM GİDER
    sayfa.cell(row=9,column=7,value=ToplamGiderBuAy)
    sayfa.cell(row=9,column=8,value=ToplamGider3AyO)
    sayfa.cell(row=9,column=9,value=ToplamGider6AyO)
    sayfa.cell(row=9,column=10,value=ToplamGider12AyO)
    sayfa.cell(row=9,column=11,value=ToplamGider3AyS)
    sayfa.cell(row=9,column=12,value=ToplamGider6AyS)
    sayfa.cell(row=9,column=13,value=ToplamGider12AyS)
    #NET KAR
    sayfa.cell(row=10,column=7,value=NetKarBuAy)
    sayfa.cell(row=10,column=8,value=NetKar3AyO)
    sayfa.cell(row=10,column=9,value=NetKar6AyO)
    sayfa.cell(row=10,column=10,value=NetKar12AyO)
    sayfa.cell(row=10,column=11,value=NetKar3AyS)
    sayfa.cell(row=10,column=12,value=NetKar6AyS)
    sayfa.cell(row=10,column=13,value=NetKar12AyS)
    #SÜT KAZANCI
    sayfa.cell(row=11,column=7,value=SutKazanciBuAy)
    sayfa.cell(row=11,column=8,value=SutKazanci3AyO)
    sayfa.cell(row=11,column=9,value=SutKazanci6AyO)
    sayfa.cell(row=11,column=10,value=SutKazanci12AyO)
    sayfa.cell(row=11,column=11,value=SutKazanci3AyS)
    sayfa.cell(row=11,column=12,value=SutKazanci6AyS)
    sayfa.cell(row=11,column=13,value=SutKazanci12AyS)
    #YEM GİDERİ
    sayfa.cell(row=12,column=7,value=YemGideriBuAy)
    sayfa.cell(row=12,column=8,value=YemGideri3AyO)
    sayfa.cell(row=12,column=9,value=YemGideri6AyO)
    sayfa.cell(row=12,column=10,value=YemGideri12AyO)
    sayfa.cell(row=12,column=11,value=YemGideri3AyS)
    sayfa.cell(row=12,column=12,value=YemGideri6AyS)
    sayfa.cell(row=12,column=13,value=YemGideri12AyS)
    
    kitap.save("gelir.xlsx")
    kitap.close()


    print("ana menüye gitmek istermisiniz evet/hayır")
    secim= input("lütfen seçiminizi yapınız: ")
    if secim == ("evet") :
      print("Ana sayfaya gidiyorsunuz")
      anaMenu()
    else:
      print("tamam ozaman ben kaçtım")
      input("bir tuşa bas ")while True:
  anaMenu()
  secim= int(input("lütfen seçiminizi yapınız: "))
  print("İŞLEM TAMAMLANIYOR LÜTFEN BEKLEYİNİZ")
  if secim == 1:
    print("İŞLEM TAMAMLANIYOR LÜTFEN BEKLEYİNİZ")
    Hesapla()
  elif secim == 5:
    pass
  elif secim == 2:
    print("çıkış yapılıyor")
    break
  else:
    print("bence seçimin yanlış birdaha dene...")
Bir yanıt yazın