Kullanıcı Giriş Programı

# -*- coding: utf-8 -*-
“””
Created on Fri Sep 20 09:07:14 2019

—————Kullanıcı giriş ekranı yapımı———–

@author: okmen
“””

def anaMenu():

global menusecim

print(“””
═════════════════════════════════════
1-Kullanıcı Ekle
2-Giriş Yap
═════════════════════════════════════ “””)

global Kadi,Sifre,Adı,telefon,PostaNo,adres,durum

def KullanıcıEkle():
with open(“kullanici.txt”, “a”) as dosya:
Kadi = input(str(“Kullanıcı Adı: “))
Sifre =input(str(“Şifre : “))
telefon = input(str(“telfon no: “))
PostaNo =input(str(“Posta no: “))
adres =input(str(“adres girin: “))
print(“-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_”)
KayitBilgileri =Kadi+’:’+Sifre+’:’+telefon+’:’+PostaNo+’:’+adres
dosya.write(KayitBilgileri)
dosya.write(“\n”)
dosya.close()
print(“işlem tamam hasta kaydı eklendi”)

global Kadi,Sifre,Adı,telefon,PostaNo,adres,durum
def KayitKontrol():
durum = “”
with open(“kullanici.txt”,”r”) as dosya:
kullanıcılar = dosya.readlines()
for kullanici in kullanıcılar:
kontrolKullanici = kullanıcılar[kullanıcılar.index(kullanici)][:-1].split(“:”)
if(Sifre == kontrolKullanici[1], Kadi == kontrolKullanici[0]):
print(“oldu”)
durum = False
break
else:
print(“giriş başarısız!”)
#ana menüye yolla burdan

global Kadi,Sifre,Adı,telefon,PostaNo,adres,durum

def GirisYap():
Kadi = input(str(“Kullanıcı adı girin: “))
Sifre =input(str(“Şifre girin: “))
KayitKontrol()
if(durum==False):
print(“başarılı”)
else:
print(“başarısız”)
global Kadi,Sifre,Adı,telefon,PostaNo,adres,durum

while True:
anaMenu()
secim= int(input(“lütfen seçiminizi yapınız: “))
if secim == 1:
KullanıcıEkle()
elif secim == 2:
GirisYap()

Bir yanıt yazın