GELİR GİDER YÖNETİCİSİ

# -*- coding: utf-8 -*-
“””
Created on Thu Aug 1 01:16:08 2019

@author: Batuhan Ökmen
“””

def anaMenu():

global menusecim

print(“””
═════════════════════════════════════
1- Hesapla
2- Çıkış
═════════════════════════════════════ “””)

#tanımlama yaptım kolaylık için
def Hesapla():

import openpyxl
kitap = openpyxl.load_workbook(“gelir.xlsx”)
sheet=kitap.active
#süt değerlerini giriyoruz tanımlama işlemi başladı
sabah1=sheet[‘B68’]
sabah2=sheet[‘B69’]
sabah3=sheet[‘B70’]
sabah4=sheet[‘B71’]
sabah5=sheet[‘B72’]
sabah6=sheet[‘B73’]
sabah7=sheet[‘B74’]

aksam1=sheet[‘C68’]
aksam2=sheet[‘C69’]
aksam3=sheet[‘C70’]
aksam4=sheet[‘C71’]
aksam5=sheet[‘C72’]
aksam6=sheet[‘C73’]
aksam7=sheet[‘C74’]

SutSonuc1=sheet[‘D68’]
SutSonuc2=sheet[‘D69’]
SutSonuc3=sheet[‘D70’]
SutSonuc4=sheet[‘D71’]
SutSonuc5=sheet[‘D72’]
SutSonuc6=sheet[‘D73’]
SutSonuc7=sheet[‘D74’]

# TAHMİN SÜT DEĞERLERİ

BuGunS=sheet[‘B6’]
UcAyOnceS=sheet[‘B7’]
AltiAyOnceS=sheet[‘B8’]
UcAySonraS=sheet[‘B9’]
AltiAySonraS=sheet[‘B10’]
OnİkiAySonraS=sheet[‘B11’]

BuGunA=sheet[‘C6’]
UcAyOnceA=sheet[‘C7’]
AltiAyOnceA=sheet[‘C8’]
UcAySonraA=sheet[‘C9’]
AltiAySonraA=sheet[‘C10’]
OnİkiAySonraA=sheet[‘C11’]

BuGunTl=sheet[‘D6’]
UcAyOnceTl=sheet[‘D7’]
AltiAyOnceTl=sheet[‘D8’]
UcAySonraTl=sheet[‘D9’]
AltiAySonraTl=sheet[‘D10’]
OnİkiAySonraTl=sheet[‘D11’]

# TAHMİN YEM ₺ DEĞERLERİ

SutYemiBugun=sheet[‘B14’]
UcAyOnceSu=sheet[‘B15’]
AltiAyOnceSu=sheet[‘B16’]
OnİkiAyOnceSu=sheet[‘B17’]
UcAySonraSu=sheet[‘B18’]
AltiAySonraSu=sheet[‘B19’]
OnİkiAySonraSu=sheet[‘B20’]

BesiYemiBugun=sheet[‘C14’]
UcAyOnceB=sheet[‘C15’]
AltiAyOnceB=sheet[‘C16’]
OnİkiAyOnceB=sheet[‘C17’]
UcAySonraB=sheet[‘C18’]
AltiAySonraB=sheet[‘C19’]
OnİkiAySonraB=sheet[‘C20’]

BuzagiYemiBugun=sheet[‘D14’]
UcAyOnceBU=sheet[‘D15’]
AltiAyOnceBU=sheet[‘D16’]
OnİkiAyOnceBU=sheet[‘D15’]
UcAySonraBU=sheet[‘D17’]
AltiAySonraBU=sheet[‘D18’]
OnİkiAySonraBU=sheet[‘D19’]

# TAHMİN YEM ADET DEĞERLERİ

SutYemiBugunA=sheet[‘B23’]
UcAyOnceSuA=sheet[‘B24’]
AltiAyOnceSuA=sheet[‘B25’]
OnİkiAyOnceSuA=sheet[‘B26’]
UcAySonraSuA=sheet[‘B27’]
AltiAySonraSuA=sheet[‘B28’]
OnİkiAySonraSuA=sheet[‘B29’]

BesiYemiBugunA=sheet[‘C23’]
UcAyOnceBA=sheet[‘C24’]
AltiAyOnceBA=sheet[‘C25’]
OnİkiAyOnceBA=sheet[‘C26’]
UcAySonraBA=sheet[‘C27’]
AltiAySonraBA=sheet[‘C28’]
OnİkiAySonraBA=sheet[‘C29’]

BuzagiYemiBugunA=sheet[‘D23’]
UcAyOnceBUA=sheet[‘D24’]
AltiAyOnceBUA=sheet[‘D25’]
OnİkiAyOnceBUA=sheet[‘D26’]
UcAySonraBUA=sheet[‘D27’]
AltiAySonraBUA=sheet[‘D28’]
OnİkiAySonraBUA=sheet[‘D29’]

# TAHMİN BAKIM DEĞERLERİ

AltiAyOnceBAK=sheet[‘B33’]
OnİkiAyOnceBAK=sheet[‘B36’]
AltiAySonraBAK=sheet[‘B37’]
OnİkiAySonraBAK=sheet[‘B38’]

# KAZANILAN TL MİKTARI

buaydakazanılantlS=sheet[‘B78’]
ucayönceaydakazanılantlS=sheet[‘B79’]
altıayönceaydakazanılantlS=sheet[‘B80’]
onikiayönceaydakazanılantlS=sheet[‘B81’]
ucaysonraaydakazananılacaktlS=sheet[‘B82’]
altıaysonraaydakazananılacaktlS=sheet[‘B83’]
onikiaysonraaydakazananılacaktlS=sheet[‘B84’]

buaydakazanılantlA=sheet[‘C78’]
ucayönceaydakazanılantlA=sheet[‘C79’]
altıayönceaydakazanılantlA=sheet[‘C80’]
onikiayönceaydakazanılantlA=sheet[‘C81’]
ucaysonraaydakazananılacaktlA=sheet[‘C82’]
altıaysonraaydakazananılacaktlA=sheet[‘C83’]
onikiaysonraaydakazananılacaktlA=sheet[‘C84’]

buaydakazanılantlT=sheet[‘D78’]
ucayönceaydakazanılantlT=sheet[‘D79’]
altıayönceaydakazanılantlT=sheet[‘D80’]
onikiayönceaydakazanılantlT=sheet[‘D81’]
ucaysonraaydakazananılacaktlT=sheet[‘D82’]
altıaysonraaydakazananılacaktlT=sheet[‘D83’]
onikiaysonraaydakazananılacaktlT=sheet[‘D84’]

#çalışma kontrolü
print(BuGunTl.value,’:’,sabah4.value)

kitap.close()

#yazalım bakalım float yapmadan ilerleme kararı aldım sonrasında basım ağrırsa ilerdeki batu dusunsun bu olayı artık see you 😀
SutSonuc1=(aksam1.value + sabah1.value)
SutSonuc2=(sabah2.value + aksam2.value)
SutSonuc3=(aksam3.value + sabah3.value)
SutSonuc4=(aksam4.value + sabah4.value)
SutSonuc5=(aksam5.value + sabah5.value)
SutSonuc6=(aksam6.value + sabah6.value)
SutSonuc7=(aksam7.value + sabah7.value)

#yem giderleri
#gün
BuAyHarcananTlSut =(SutYemiBugunA.value * SutYemiBugun.value )
BuAyHarcananTlBesi =(BesiYemiBugunA.value * BesiYemiBugun.value )
BuAyHarcananTlBuza =(BuzagiYemiBugunA.value * BuzagiYemiBugun.value )
BuAyHarcananTlToplam =(BuAyHarcananTlSut + BuAyHarcananTlBesi + BuAyHarcananTlBuza)

#3 ay önce
UcAyOnceHarcananTlSut =(UcAyOnceSuA.value * UcAyOnceSu.value )
UcAyOnceHarcananTlBesi =(UcAyOnceBA.value * UcAyOnceB.value )
UcAyOnceHarcananTlBuza =(UcAyOnceBUA.value * UcAyOnceBU.value )
UcAyOnceHarcananTlToplam =(UcAyOnceHarcananTlSut + UcAyOnceHarcananTlBesi + UcAyOnceHarcananTlBuza)

#6 ay önce

AltiAyOnceHarcananTlSut =(AltiAyOnceSuA.value * AltiAyOnceSu.value )
AltiAyOnceHarcananTlBesi =(AltiAyOnceBA.value * AltiAyOnceB.value )
AltiAyOnceHarcananTlBuza =(AltiAyOnceBUA.value * AltiAyOnceBU.value )
AltiAyOnceHarcananTlToplam =(AltiAyOnceHarcananTlSut + AltiAyOnceHarcananTlBesi + AltiAyOnceHarcananTlBuza)

# 12 ay önce

OnİkiAyOnceHarcananTlSut =(OnİkiAyOnceSuA.value * OnİkiAyOnceSu.value )
OnİkiAyOnceHarcananTlBesi =(OnİkiAyOnceBA.value * OnİkiAyOnceB.value )
OnİkiAyOnceHarcananTlBuza =(OnİkiAyOnceBUA.value * OnİkiAyOnceBU.value )
OnİkiAyOnceHarcananTlToplam =(OnİkiAyOnceHarcananTlSut + OnİkiAyOnceHarcananTlBesi + OnİkiAyOnceHarcananTlBuza)

#3 ay sonra
UcAySonraHarcananTlSut =(UcAySonraSuA.value * UcAySonraSu.value )
UcAySonraHarcananTlBesi =(UcAySonraBA.value * UcAySonraB.value )
UcAySonraHarcananTlBuza =(UcAySonraBUA.value * UcAySonraBU.value )
UcAySonraHarcananTlToplam =(UcAySonraHarcananTlSut + UcAySonraHarcananTlBesi + UcAySonraHarcananTlBuza)

#6 ay sonra

AltiAySonraHarcananTlSut =(AltiAySonraSuA.value * AltiAySonraSu.value )
AltiAySonraHarcananTlBesi =(AltiAySonraBA.value * AltiAySonraB.value )
AltiAySonraHarcananTlBuza =(AltiAySonraBUA.value * AltiAySonraBU.value )
AltiAySonraHarcananTlToplam =(AltiAySonraHarcananTlSut + AltiAySonraHarcananTlBesi + AltiAySonraHarcananTlBuza)

# 12 ay sonra

OnİkiAySonraHarcananTlSut =(OnİkiAySonraSuA.value * OnİkiAySonraSu.value )
OnİkiAySonraHarcananTlBesi =(OnİkiAySonraBA.value * OnİkiAySonraB.value )
OnİkiAySonraHarcananTlBuza =(OnİkiAySonraBUA.value * OnİkiAySonraBU.value )
OnİkiAySonraHarcananTlToplam =(OnİkiAySonraHarcananTlSut + OnİkiAySonraHarcananTlBesi + OnİkiAySonraHarcananTlBuza)

# KAZANILAN TL MİKTARINI HESAPLIYORUM

sabahToplamSut=(sabah1.value + sabah2.value + sabah3.value + sabah4.value + sabah5.value + sabah6.value + sabah7.value)
aksamToplamSut=(aksam1.value + aksam2.value + aksam3.value + aksam4.value + aksam5.value + aksam6.value + aksam7.value)
buaydakazanılantlS =(sabahToplamSut * 4 * float(BuGunTl.value))
buaydakazanılantlA =(aksamToplamSut * 4 * float(BuGunTl.value))
buaydakazanılantlT =( buaydakazanılantlS + buaydakazanılantlA )

# 3 AY ÖNCE KAZANILAN TL

UcAyOncekazanılantlS =(UcAyOnceS.value * 30 * float(UcAyOnceTl.value))
UcAyOncekazanılantlA =(UcAyOnceA.value * 30 * float(UcAyOnceTl.value))
UcAyOncekazanılantlT =( UcAyOncekazanılantlS + UcAyOncekazanılantlA )

# 6 AY ÖNCE KAZANILAN TL

AltiAyOncekazanılantlS =(AltiAyOnceS.value * 30 * float(AltiAyOnceTl.value))
AltiAyOncekazanılantlA =(AltiAyOnceA.value * 30 * float(AltiAyOnceTl.value))
AltiAyOncekazanılantlT =( AltiAyOncekazanılantlS + AltiAyOncekazanılantlA )

# 3 AY SONRA KAZANILAN TL

UcAySonrakazanılantlS =(UcAySonraS.value * 30 * float(UcAySonraTl.value))
UcAySonrakazanılantlA =(UcAySonraA.value * 30 * float(UcAySonraTl.value))
UcAySonrakazanılantlT =( UcAySonrakazanılantlS + UcAySonrakazanılantlA )

# 6 AY SONRA KAZANILAN TL

AltiAySonrakazanılantlS =(AltiAySonraS.value * 30 * float(AltiAySonraTl.value))
AltiAySonrakazanılantlA =(AltiAySonraA.value * 30 * float(AltiAySonraTl.value))
AltiAySonrakazanılantlT =( AltiAySonrakazanılantlS + AltiAySonrakazanılantlA )

# 12 AY SONRA KAZANILAN TL

OnİkiAySonrakazanılantlS =(OnİkiAySonraS.value * 30 * float(OnİkiAySonraTl.value))
OnİkiAySonrakazanılantlA =(OnİkiAySonraA.value * 30 * float(OnİkiAySonraTl.value))
OnİkiAySonrakazanılantlT =( OnİkiAySonrakazanılantlS + OnİkiAySonrakazanılantlA )

#kaydetme bu kısım çok fazla şey eklenecek

import openpyxl
kitap = openpyxl.load_workbook(“gelir.xlsx”)
sayfa = kitap.get_sheet_by_name(“Sheet1”)
#süt sonuçlarını yazıyorum
sayfa.cell(row=68,column=4,value=SutSonuc1)
sayfa.cell(row=69,column=4,value=SutSonuc2)
sayfa.cell(row=70,column=4,value=SutSonuc3)
sayfa.cell(row=71,column=4,value=SutSonuc4)
sayfa.cell(row=72,column=4,value=SutSonuc5)
sayfa.cell(row=73,column=4,value=SutSonuc6)
sayfa.cell(row=74,column=4,value=SutSonuc7)
#yem giderlerini yazıyorum
sayfa.cell(row=68,column=7,value=BuAyHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=68,column=8,value=BuAyHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=68,column=9,value=BuAyHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=68,column=10,value=BuAyHarcananTlToplam)
#3 ay once
sayfa.cell(row=69,column=7,value=UcAyOnceHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=69,column=8,value=UcAyOnceHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=69,column=9,value=UcAyOnceHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=69,column=10,value=UcAyOnceHarcananTlToplam)
#6 ay once
sayfa.cell(row=70,column=7,value=AltiAyOnceHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=70,column=8,value=AltiAyOnceHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=70,column=9,value=AltiAyOnceHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=70,column=10,value=AltiAyOnceHarcananTlToplam)
#12 ay once
sayfa.cell(row=71,column=7,value=OnİkiAyOnceHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=71,column=8,value=OnİkiAyOnceHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=71,column=9,value=OnİkiAyOnceHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=71,column=10,value=OnİkiAyOnceHarcananTlToplam)
#3 ay sonra
sayfa.cell(row=72,column=7,value=UcAySonraHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=72,column=8,value=UcAySonraHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=72,column=9,value=UcAySonraHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=72,column=10,value=UcAySonraHarcananTlToplam)
#6 ay sonra
sayfa.cell(row=73,column=7,value=AltiAySonraHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=73,column=8,value=AltiAySonraHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=73,column=9,value=AltiAySonraHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=73,column=10,value=AltiAySonraHarcananTlToplam)
#12 ay sonra
sayfa.cell(row=74,column=7,value=OnİkiAySonraHarcananTlSut)
sayfa.cell(row=74,column=8,value=OnİkiAySonraHarcananTlBesi)
sayfa.cell(row=74,column=9,value=OnİkiAySonraHarcananTlBuza)
sayfa.cell(row=74,column=10,value=OnİkiAySonraHarcananTlToplam)

#SABAH KAZANILAN TL
sayfa.cell(row=78,column=2,value=buaydakazanılantlS)
sayfa.cell(row=79,column=2,value=UcAyOncekazanılantlS)
sayfa.cell(row=80,column=2,value=AltiAyOncekazanılantlS)
sayfa.cell(row=82,column=2,value=UcAySonrakazanılantlS)
sayfa.cell(row=83,column=2,value=AltiAySonrakazanılantlS)
sayfa.cell(row=84,column=2,value=OnİkiAySonrakazanılantlS)

#AKŞAM KAZANILAN TL
sayfa.cell(row=78,column=3,value=buaydakazanılantlA)
sayfa.cell(row=79,column=3,value=UcAyOncekazanılantlA)
sayfa.cell(row=80,column=3,value=AltiAyOncekazanılantlA)
sayfa.cell(row=82,column=3,value=UcAySonrakazanılantlA)
sayfa.cell(row=83,column=3,value=OnİkiAySonrakazanılantlA)
sayfa.cell(row=84,column=3,value=OnİkiAySonrakazanılantlS)

#TOPLAM KAZANILAN TL
sayfa.cell(row=78,column=4,value=buaydakazanılantlT)
sayfa.cell(row=79,column=4,value=UcAyOncekazanılantlT)
sayfa.cell(row=80,column=4,value=AltiAyOncekazanılantlT)
sayfa.cell(row=82,column=4,value=UcAySonrakazanılantlT)
sayfa.cell(row=83,column=4,value=AltiAySonrakazanılantlT)
sayfa.cell(row=84,column=4,value=OnİkiAySonrakazanılantlT)

kitap.save(“gelir.xlsx”)
kitap.close()

print(“ana menüye gitmek istermisiniz evet/hayır”)
secim= input(“lütfen seçiminizi yapınız: “)
if secim == (“evet”) :
print(“Ana sayfaya gidiyorsunuz”)
anaMenu()
else:
print(“tamam ozaman ben kaçtım”)
input(“bir tuşa bas “)

while True:
anaMenu()
secim= int(input(“lütfen seçiminizi yapınız: “))
print(“İŞLEM TAMAMLANIYOR LÜTFEN BEKLEYİNİZ”)
if secim == 1:
print(“İŞLEM TAMAMLANIYOR LÜTFEN BEKLEYİNİZ”)
Hesapla()
elif secim == 5:
pass
elif secim == 2:
print(“çıkış yapılıyor”)
break
else:
print(“bence seçimin yanlış birdaha dene…”)

https://batuhanokmen.com/wp-content/uploads/2019/08/gelir.zip

Bir yanıt yazın