NDVI OLUŞTURMA V2

https://github.com/tarnetintern/NDVI-RENK-AYIRMA-IMG

NDVI HİSTOGRAM

KOD

"""

2. part burada

burada görüntü işleme ile ne durumda olduğunu bulacağız

"""
import cv2
resim = cv2.imread(histog_kaydet,111)
cv2.imwrite("skysattif/donusumler//goruntu_isleme/resim_yenni.jpg",resim)

resim_yeni="skysattif/donusumler//goruntu_isleme/resim_yenni.jpg"
import cv2
import numpy as np

resim = cv2.imread(resim_yeni)


#bölge seçmeyi yapıyorum

#burası 1.seviye kurak alan oluyor
kesilmis_karek1= resim[0:157,0:161]
# burası 2. seviye kurak alan
kesilmis_karek2= resim[0:238,0:161]
# burası 3. seviye kurak alan
kesilmis_karek3= resim[0:422,0:161]

#burası 1.seviye az yeşil alan oluyor
kesilmis_kareaz1= resim[0:157,162:277]
# burası 2. seviye az yeşil alan
kesilmis_kareaz2= resim[0:238,162:277]
# burası 3. seviye az yeşil alan
kesilmis_kareaz3= resim[0:422,162:277]

#burası 1.seviye çok yeşil alan oluyor
kesilmis_karey1= resim[0:157,278:462]
# burası 2. seviye az yeşil alan
kesilmis_karey2= resim[0:238,278:462]
# burası 3. seviye az yeşil alan
kesilmis_karey3= resim[0:422,278:462]

#listemelemek için

listem_ort=[]

kesilmis_karek1_ort=np.mean(kesilmis_karek1)
listem_ort.append(kesilmis_karek1_ort)

kesilmis_karek2_ort1=np.mean(kesilmis_karek2)
listem_ort.append(kesilmis_karek2_ort1)

kesilmis_karek3_ort=np.mean(kesilmis_karek3)
listem_ort.append(kesilmis_karek3_ort)

kesilmis_kareaz1_ort=np.mean(kesilmis_kareaz1)
listem_ort.append(kesilmis_kareaz1_ort)

kesilmis_kareaz2_ort=np.mean(kesilmis_kareaz2) 
listem_ort.append(kesilmis_kareaz2_ort)

kesilmis_kareaz3_ort=np.mean(kesilmis_kareaz3) 
listem_ort.append(kesilmis_kareaz3_ort)

kesilmis_karey1_ort=np.mean(kesilmis_karey1)
listem_ort.append(kesilmis_karey1_ort)

kesilmis_karey2_ort=np.mean(kesilmis_karey2)
listem_ort.append(kesilmis_karey2_ort)

kesilmis_karey3_ort=np.mean(kesilmis_karey3)
listem_ort.append(kesilmis_karey3_ort)
# yoğunluk hesaplandı
listem_ort.sort()
en_kucuk=listem_ort[0]
if en_kucuk==kesilmis_karek1_ort:
  toprak_turu="kuraklık seviyesi 1"
elif en_kucuk==kesilmis_karek2_ort1:
  toprak_turu="kuraklık seviyesi 2"
elif en_kucuk==kesilmis_karek3_ort:
  toprak_turu="kuraklık seviyesi 3"
elif en_kucuk==kesilmis_kareaz1_ort:
  toprak_turu="Az yeşil 1"
elif en_kucuk==kesilmis_kareaz2_ort:
  toprak_turu="Az yeşil 2"
elif en_kucuk==kesilmis_kareaz3_ort:
  toprak_turu="Az yeşil 3"
elif en_kucuk==kesilmis_karey1_ort:
  toprak_turu="Yeşil 1"
elif en_kucuk==kesilmis_karey2_ort:
  toprak_turu="Yeşil 2"
elif en_kucuk==kesilmis_karey3_ort:
  toprak_turu="Yeşil 3"
print("1 en yüksek değeri ifade eder yeşil 1 en fazla yeşillik, kuraklık 1 en kurak alan anlamına gelir")
print("yoğunluk olarak: %s"%toprak_turu)
  

#ortalama hesaplanıyor
#burda en yakın komşuyu buluyoruz
from heapq import nsmallest
ortalama_yogunluk=nsmallest(1, listem_ort, key=lambda x: abs(x-(np.sum(listem_ort)/9)))

if ortalama_yogunluk==kesilmis_karek1_ort:
  yogunluk_tipi="kuraklık seviyesi 1"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karek2_ort1:
  yogunluk_tipi="kuraklık seviyesi 2"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karek3_ort:
  yogunluk_tipi="kuraklık seviyesi 3"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_kareaz1_ort:
  yogunluk_tipi="Az yeşil 1"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_kareaz2_ort:
  yogunluk_tipi="Az yeşil 2"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_kareaz3_ort:
  yogunluk_tipi="Az yeşil 3"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karey1_ort:
  yogunluk_tipi="Yeşil 1"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karey2_ort:
  yogunluk_tipi="Yeşil 2"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karey3_ort:
  yogunluk_tipi="Yeşil 3"
print("1 en yüksek değeri ifade eder yeşil 1 en fazla yeşillik, kuraklık 1 en kurak alan anlamına gelir")
print("ortalama olarak: %s"%yogunluk_tipi)
print("yoğunluk olarak: %s"%toprak_turu)
"""
Burası bölünen alanları görmek için var yok sayılabilir

"""

#gösterme kesilmiş kare kurak alan 
cv2.imshow("kesilmis_karek1",kesilmis_karek1)
cv2.imshow("kesilmis_karek2",kesilmis_karek2)
cv2.imshow("kesilmis_karek3",kesilmis_karek3)

#gösterme kesilmiş az yeşil alan 
cv2.imshow("kesilmis_kareaz1",kesilmis_kareaz1)
cv2.imshow("kesilmis_kareaz2",kesilmis_kareaz2)
cv2.imshow("kesilmis_kareaz3",kesilmis_kareaz3)

#gösterme kesilmiş çok yeşil alan
cv2.imshow("kesilmis_karey1",kesilmis_karey1)
cv2.imshow("kesilmis_karey2",kesilmis_karey2)
cv2.imshow("kesilmis_karey3",kesilmis_karey3)

cv2.waitKey(0)
cv2. destroyAllWindows()
type(resim)
Tam kod burada birleştirilmiş şekilde
"""

Burası resimden ndvı analizi


"""

import rasterio
import numpy as np
#dosya adını giriyoruz
dosya=("20160928_020256_SSC1d3_0013_L3A_pansharp")
Dosya_adi=("skysattif/pansharpened/"+dosya+".tif")
# rasterio ile açıp renk spektrumlarına ayırıyoruz
with rasterio.open(Dosya_adi) as src:
  band_red = src.read(3)

with rasterio.open(Dosya_adi) as src:
  band_nir = src.read(4)
  

# Klasik NDVI denklemi ile hesaplama
np.seterr(divide='ignore', invalid='ignore')

# Calculate NDVI. This is the equation at the top of this guide expressed in code
ndvi = (band_nir.astype(float) - band_red.astype(float)) / (band_nir + band_red)

np.nanmin(ndvi), np.nanmax(ndvi)
  


kwargs = src.meta
kwargs.update(
  dtype=rasterio.float32,
  count = 1)

# Raster oluşturuyoruz

ras_open='skysattif/donusumler/'+'karartma '+dosya+'.tif'
with rasterio.open(ras_open, 'w', **kwargs) as dst:
    dst.write_band(1, ndvi.astype(rasterio.float32))

# görüntümüze bakalım renklerine ayrılmış bir görüntümüz var
# çizim yapacağız bunun için gerekli kütüphaneler ekleniyor

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as colors

# NDVI bilindiği üzere 1 ve -1 arasındaki değerlerde sınıflandırılır.
# Biz de bu değerleri renklerle göstermek istiyoruz.
# Bunun için alınan sayısal değerleri farklı renk spektrumlarına atayarak elimizde NDVI için renklendirilmiş bir görüntümüz olacaktır
# 
# Bir orta nokta belirledik ve bu sola ve sağa olacak şekilde renklendiriyoru renk spekturumunu da aşağıda paylaşacağım

class RenkNormalizasyonu(colors.Normalize):
  
  def __init__(self, vmin=None, vmax=None, midpoint=None, clip=False):
    self.midpoint = midpoint
    colors.Normalize.__init__(self, vmin, vmax, clip)

  def __call__(self, value, clip=None):

    x, y = [self.vmin, self.midpoint, self.vmax], [0, 0.5, 1]
    return np.ma.masked_array(np.interp(value, x, y), np.isnan(value))

min=np.nanmin(ndvi)
max=np.nanmax(ndvi)
mid=0.1

fig = plt.figure(figsize=(20,10))
ax = fig.add_subplot(111)

cmap = plt.cm.RdYlGn 

cax = ax.imshow(ndvi, cmap=cmap, clim=(min, max), norm=RenkNormalizasyonu(midpoint=mid,vmin=min, vmax=max))

ax.axis('off')
ax.set_title('NDVI görüntüsü', fontsize=18, fontweight='bold')

cbar = fig.colorbar(cax, orientation='horizontal', shrink=0.65)
fig_kaydet="skysattif/donusumler/"+"figure "+dosya+".png"
fig.savefig(fig_kaydet, dpi=200, bbox_inches='tight', pad_inches=0.7)

plt.show()
fig2 = plt.figure(figsize=(10,10))
ax = fig2.add_subplot(111)

plt.title("NDVI Histogram", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.xlabel("NDVI values", fontsize=14)
plt.ylabel("# pixels", fontsize=14)


x = ndvi[~np.isnan(ndvi)]
numBins = 20
ax.hist(x,numBins,color='black',alpha=1)
dosya=("20170724_184829_ssc2d1_0004_L3A_pansharp")
histog_kaydet="skysattif/donusumler/"+"histogram  "+dosya+".png"
fig2.savefig(histog_kaydet, dpi=200, bbox_inches='tight', pad_inches=0.7)

plt.show()


"""

2. part burada

burada görüntü işleme ile ne durumda olduğunu bulacağız

"""
import cv2
resim = cv2.imread(histog_kaydet,111)
cv2.imwrite("skysattif/donusumler//goruntu_isleme/resim_yenni.jpg",resim)

resim_yeni="skysattif/donusumler//goruntu_isleme/resim_yenni.jpg"
import cv2
import numpy as np

resim = cv2.imread(resim_yeni)


#bölge seçmeyi yapıyorum

#burası 1.seviye kurak alan oluyor
kesilmis_karek1= resim[0:157,0:161]
# burası 2. seviye kurak alan
kesilmis_karek2= resim[0:238,0:161]
# burası 3. seviye kurak alan
kesilmis_karek3= resim[0:422,0:161]

#burası 1.seviye az yeşil alan oluyor
kesilmis_kareaz1= resim[0:157,162:277]
# burası 2. seviye az yeşil alan
kesilmis_kareaz2= resim[0:238,162:277]
# burası 3. seviye az yeşil alan
kesilmis_kareaz3= resim[0:422,162:277]

#burası 1.seviye çok yeşil alan oluyor
kesilmis_karey1= resim[0:157,278:462]
# burası 2. seviye az yeşil alan
kesilmis_karey2= resim[0:238,278:462]
# burası 3. seviye az yeşil alan
kesilmis_karey3= resim[0:422,278:462]

#listemelemek için

listem_ort=[]

kesilmis_karek1_ort=np.mean(kesilmis_karek1)
listem_ort.append(kesilmis_karek1_ort)

kesilmis_karek2_ort1=np.mean(kesilmis_karek2)
listem_ort.append(kesilmis_karek2_ort1)

kesilmis_karek3_ort=np.mean(kesilmis_karek3)
listem_ort.append(kesilmis_karek3_ort)

kesilmis_kareaz1_ort=np.mean(kesilmis_kareaz1)
listem_ort.append(kesilmis_kareaz1_ort)

kesilmis_kareaz2_ort=np.mean(kesilmis_kareaz2) 
listem_ort.append(kesilmis_kareaz2_ort)

kesilmis_kareaz3_ort=np.mean(kesilmis_kareaz3) 
listem_ort.append(kesilmis_kareaz3_ort)

kesilmis_karey1_ort=np.mean(kesilmis_karey1)
listem_ort.append(kesilmis_karey1_ort)

kesilmis_karey2_ort=np.mean(kesilmis_karey2)
listem_ort.append(kesilmis_karey2_ort)

kesilmis_karey3_ort=np.mean(kesilmis_karey3)
listem_ort.append(kesilmis_karey3_ort)
# yoğunluk hesaplandı
listem_ort.sort()
en_kucuk=listem_ort[0]
if en_kucuk==kesilmis_karek1_ort:
  toprak_turu="kuraklık seviyesi 1"
elif en_kucuk==kesilmis_karek2_ort1:
  toprak_turu="kuraklık seviyesi 2"
elif en_kucuk==kesilmis_karek3_ort:
  toprak_turu="kuraklık seviyesi 3"
elif en_kucuk==kesilmis_kareaz1_ort:
  toprak_turu="Az yeşil 1"
elif en_kucuk==kesilmis_kareaz2_ort:
  toprak_turu="Az yeşil 2"
elif en_kucuk==kesilmis_kareaz3_ort:
  toprak_turu="Az yeşil 3"
elif en_kucuk==kesilmis_karey1_ort:
  toprak_turu="Yeşil 1"
elif en_kucuk==kesilmis_karey2_ort:
  toprak_turu="Yeşil 2"
elif en_kucuk==kesilmis_karey3_ort:
  toprak_turu="Yeşil 3"
print("1 en yüksek değeri ifade eder yeşil 1 en fazla yeşillik, kuraklık 1 en kurak alan anlamına gelir")
print("yoğunluk olarak: %s"%toprak_turu)
  

#ortalama hesaplanıyor
#burda en yakın komşuyu buluyoruz
from heapq import nsmallest
ortalama_yogunluk=nsmallest(1, listem_ort, key=lambda x: abs(x-(np.sum(listem_ort)/9)))

if ortalama_yogunluk==kesilmis_karek1_ort:
  yogunluk_tipi="kuraklık seviyesi 1"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karek2_ort1:
  yogunluk_tipi="kuraklık seviyesi 2"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karek3_ort:
  yogunluk_tipi="kuraklık seviyesi 3"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_kareaz1_ort:
  yogunluk_tipi="Az yeşil 1"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_kareaz2_ort:
  yogunluk_tipi="Az yeşil 2"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_kareaz3_ort:
  yogunluk_tipi="Az yeşil 3"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karey1_ort:
  yogunluk_tipi="Yeşil 1"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karey2_ort:
  yogunluk_tipi="Yeşil 2"
elif ortalama_yogunluk==kesilmis_karey3_ort:
  yogunluk_tipi="Yeşil 3"
print("1 en yüksek değeri ifade eder yeşil 1 en fazla yeşillik, kuraklık 1 en kurak alan anlamına gelir")
print("ortalama olarak: %s"%yogunluk_tipi)
print("yoğunluk olarak: %s"%toprak_turu)
"""
Burası bölünen alanları görmek için var yok sayılabilir

"""

#gösterme kesilmiş kare kurak alan 
cv2.imshow("kesilmis_karek1",kesilmis_karek1)
cv2.imshow("kesilmis_karek2",kesilmis_karek2)
cv2.imshow("kesilmis_karek3",kesilmis_karek3)

#gösterme kesilmiş az yeşil alan 
cv2.imshow("kesilmis_kareaz1",kesilmis_kareaz1)
cv2.imshow("kesilmis_kareaz2",kesilmis_kareaz2)
cv2.imshow("kesilmis_kareaz3",kesilmis_kareaz3)

#gösterme kesilmiş çok yeşil alan
cv2.imshow("kesilmis_karey1",kesilmis_karey1)
cv2.imshow("kesilmis_karey2",kesilmis_karey2)
cv2.imshow("kesilmis_karey3",kesilmis_karey3)

cv2.waitKey(0)
cv2. destroyAllWindows()
type(resim)

Bir yanıt yazın